Antroposofie voor mummies
Leven met de antroposofie

Antroposofie voor beginners

Iedereen kent ze wel die ideeën over ‚antroposofen’: Ze dansen hun namen, knuffelen bomen, hebben alleen maar houten speelgoed en poppen zonder gezicht, dragen altijd geitenwollensokken, paarse jurken en vaccineren niet zonder lastige vragen te stellen. O ja en ze gaan allemaal naar de vrijeschool. 

Maar wat is de antroposofie nou echt?

Dit artikel is onder de naam Waldorf Inspiration te beluisteren via alle grote podcastplatforms en is ook bij YouTube of Spotify te vinden.

Wil je meer lezen over hoe de antroposofie te zien is in het vrijeschoolonderwijs of wil je meer lezen over de antroposofie vertaald naar het dagelijks leven? Lees dan de veelgestelde vragen over het vrijeschoolonderwijs of mijn blog over mijn persoonlijke band met de antroposofie.

Dit artikel gaat over de technische kant van de antroposofie. Waar komt het vandaan en waar zijn antroposofische gedachtes en gewoonten op gebaseerd? Een blog hierover schrijven is geen sinecure, dus van de lezer is een beetje geduld, een 'open mind' en doorzettingsvermogen gevraagd. Veel plezier daarbij!

Rudolf Steiner

De antroposofie is gestoeld op het gedachtengoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Rudolf Steiner was een Oostenrijkse filosoof en (natuur-) wetenschapper. Geïnspireerd door het werk van Goethe en Nietzsche was Steiner op zoek naar een soort wijsheid; een inzicht naar de mens levend in dit universum vanuit 'hedendaags' bewustzijn. Daaruit ontstonden zijn boeken Theosofie (1904) en De wetenschap van de geheimen der ziel (1919). Die boeken zou je de basis kunnen noemen van Steiners geesteswetenschap, die ook wel antroposofie wordt genoemd.

Antroposofie is geen religie. Je bent dus niet een antroposoof zoals je een boeddhist kan zijn. Je leeft met (aspecten van) de antroposofie of je hebt de antroposofie als inspiratiebron. Uit het gedachtengoed van Steiner ontstonden verschillende initiatieven, deels door hemzelf vormgegeven en geleid en deels door anderen verder ontwikkeld.
Belangrijk voor Steiner was dat in de antroposofie absoluut geen plaats is voor sektarisme of dogma’s. Steiner zag dingen, beschreef dat gedetailleerd en zette die om in praktische adviezen. Daarmee wilde hij niet dat mensen hem volgen en nadoen, maar dat inzicht zelf bewust omzetten om ermee aan het werk te gaan.

Een mens van zijn tijd

Rudolf Steiner en zijn geesteswetenschap AnthroposophieBij het verdiepen in de antroposofie is het belangrijk dat je je beseft dat je gedachtengoed leest uit het begin van de 20ste eeuw. Grote verschuivingen op maatschappelijk gebied, maakten dat vanuit verschillende hoeken vernieuwingsimpulsen kwamen op het gebied van de kijk naar de mens en de maatschappelijke samenhangen.
Rudolf Steiner was een mens van zijn tijd. Zijn woordkeuze, zijn gedachtengangen of begrippen passen bij de ontwikkelingen begin 1900. En al mogen dingen van wat gezegd en geschreven is niet meer letterlijk in deze tijd passen, op veel gebieden was Steiner naar mijn mening zijn tijd vooruit.

De mens op weg

Het woord Antroposofie is samengesteld uit ‚anthropos’ en ‘sophia’, twee Griekse woorden die mens en wijsheid betekenen.
Als basisaanname moet je weten dat wij mensen volgens de antroposofie leven in een materiële en een immateriële werkelijkheid. Dat wat om ons heen tastbaar en zichtbaar is, is maar een deel van de wereld waarin we leven. Een wellicht veel groter deel van onze werkelijkheid is onzichtbaar. Die wereld vind je in ons mensen, in onze omgeving waarin we leven en in een dimensie die over de brug gaat van leven en dood.

Als je antroposofie kort samenvat zou je kunnen zeggen dat de incarnerende mens op weg is om, in vrijheid, door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van zijn menszijn.

In makkelijkere taal? Wij mensen leven in een fysiek menselijk lichaam en beschikken over een rijk innerlijk, onzichtbaar leven; onze gevoelsleven en ons gedachtenleven. We ontwikkelen ons in dit leven en na ons sterven komen we in een niet materiële wereld die verbonden is met ons innerlijke, onzichtbare leven. We worden later wijzer, opnieuw geboren en zo ontwikkelt zich de mensheid tot een steeds hoger niveau.

Wat houdt de antroposofie in?

De antroposofie is zeer uitgebreid beschreven door Steiner. In mijn beknopte uitleg voor beginners zal een groot deel onbeschreven blijven. Hieronder een paar artikelen over een paar basisonderwerpen binnen de antroposofie:
(Alle artikelen zijn nu ook via YouTubeSpotify en alle grote podcastplatforms als podcast beschikbaar.) 

Het 3- en het 4- ledig mensbeeld
De zevenjaarsfasen
De 12 zintuigen
Mijn vrijheid is mijn religie
Zijn vrijescholen religieus
De 6 nevenoefeningen
De temperamenten
De planetentypen
De constitutietypen
Wie was Rudolf Steiner?
Meer thema's volgen!

Waar vind je impulsen van de antroposofie?

In de maatschappij zie je de antroposofie op verschillende plaatsen terug (klik op de onderstreepte tekst voor linkjes naar websites die een uitgebreide uitleg geven):

1. Vrijeschoolonderwijs: Onderwijs waar kinderen zich mogen ontwikkelen vanuit het hoofd (denken), het hart (voelen) en handen (willen). Wat maakt de vrijeschool uniek? Lees hier!

2. Biologisch-dynamische landbouw en veehouderij waarbij er meer nog dan bij alleen biologisch landbouw en veehouderij gekeken wordt naar de natuur in grote verbondenheid.

3. Gezondheidszorggéén alternatieve- maar een integratieve geneeskunde waarmee hoogopgeleide deskundigen zoals artsen, psychiaters, specialisten, therapeuten en verpleegkundigen zorg verlenen.

4. Medicijnen en cosmetica. Producten op natuurlijke basis van fabrikanten zoals Weleda, Wala en dr. Hauschka.

5. Ouderenzorg. Waar als aanvulling op de reguliere therapieën behandelingen en medicijnen worden aangeboden op antroposofische basis. En in de laatste levensfase, het stervensproces wordt begeleid vanuit de antroposofische gedachte dat het fysieke leven ten einde komt, maar de geest voortleeft.

6. Gehandicaptenzorg. In de kern (geest) is elke mens gezond en daarom wordt bij mensen met een beperking altijd gekeken naar groeimogelijkheden. Zorgboerderijen waren van oorsprong een antroposofisch initiatief.

7. Antroposofische architectuurWaarbij de volgende punten belangrijk zijn: natuurlijke materialen, aan de natuur ontleende vormen, milieubewust en integratie met de omgeving.

8. Beeldende kunst (zoals euritmie) en literatuur (uitgeverij Christofoor).

9. De antroposofie als basis voor de religieuze beweging bij de Christengemeenschap

10. En in verschillende economische- en sociale initiatieven en in de algemenere organisatiekunde waar antroposofische impulsen terug te vinden zijn (Bijvoorbeeld Triodosbank of de, zelfs tot over de Duitse grens bekende dm drogist).

The challenge of Rudolf Steiner

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *