Inzicht 6 nevenoefeningen
Leven met de antroposofie

De 6 basisoefeningen – Inzicht in het onzichtbare

Het is inmiddels meer dan 100 jaar geleden dat Rudolf Steiner met zijn waarnemingen over het leven een hoop teweeg bracht onder een hoop mensen in Europa. Maar logischerwijs is niet iedereen enthousiast. Het feit dat de antroposofie gestoeld is op het werk van 1 mens, is voor veel mensen reden om de antroposofiebeweging met argusogen te bekijken. Hoe kan het dat 1 mens zoveel mensen weet te inspireren? Moedigde hij werkelijk mensen aan juist veel vragen te stellen, hem niet te volgen, maar juist zelf te onderzoeken? En is het ook voor mij mogelijk tot een groter inzicht in de onzichtbare wereld te komen?

Luister deze tekst via YouTube of via de bekendste podcastaanbieders zoals bijv. Spotify.

Twee werelden

In vorige artikelen over de antroposofie heb ik verteld over dat wij mensen volgens de antroposofie leven in 2 werelden. We leven in de materiële wereld waarin onze fysieke verschijning zichtbaar is en de immateriele wereld waar onze geest, onze individualiteit woont. De ziel is de verbinding tussen die werelden en maakt ons in staat om ons via het denken, het voelen en het willen in dit leven uit te drukken.

De goddelijke kern in mij is volgens de antroposofie in staat te incarneren. Incarneren, of wel het Latijnse werkwoord incarnare, betekent het weer in het vlees komen. Onze geest is dus in staat weer in het vlees te komen; zich te ontwikkelen in meerdere aardse levens door verschillende keren een nieuwe fysieke jas aan te trekken.

De fysieke wereld en daarin onze fysieke verschijningsvorm is maar een heel klein stukje van wat er is en wie wij werkelijk zijn. Een veel groter deel behoort tot de immateriële- of geestelijke wereld. Het is een onzichtbare wereld waarvan elk mens het bestaan wel kent, maar waar de dimensie ervan een groot raadsel is. We kunnen slechts raden naar de onzichtbare kracht die schuilgaat achter dat kleine pitje dat tot een enorme boom kan groeien, we weten dat sommige dieren een extra zintuig hebben die hen in staat stelt bijvoorbeeld een epileptische aanval bij mensen te zien aankomen, we weten dat zoiets als aantrekkingskracht tussen mensen bestaat, dat we iemand kunnen voelen als die achter ons naar ons kijkt, dat er mensen zijn met overeenkomstige bijna-doodervaringen en dat ieder mens een eigen intuïtie heeft, een innerlijke drijfveer, een gevoelsleven en een gedachtenleven, die uiterlijk onzichtbaar blijft.

Van het raadsel achter de celdeling in het moederlijf tot de oneindigheid van het universum; voor mij is het duidelijk, er is een reusachtige onzichtbare werkelijkheid. Zouden we slechts onze niet fysieke ogen hoeven te openen om die zogenaamde geestelijke wereld te kunnen waarnemen?

De wetenschap

In onze zeer op de materie gerichte maatschappij probeert men met wetenschap de wereld te verklaren. Maar standaard wetenschap verwordt tot een pudding die je met een spijker aan de muur wil vastzetten als je die immense, onzichtbare wereld probeert te onderzoeken. Toch probeert de mens verschillende disciplines zoals psychologie, geschiedenis, literatuur en theologie op wetenschappelijk niveau te bestuderen. Zo ook Rudolf Steiner, hij gebruikte wetenschappelijke technieken om in dit geval de geestelijke wereld te onderzoeken. Zijn onderzoeksmethode is daarbij het werkelijk vrije denken.

Ieder mens is, in zijn optiek, in staat een zelfde onderzoek te doen, met als voorwaarde dat die mens in staat is die werkelijke vrijheid te verwerven door het ontwikkelen van het bewustzijn. Ook jij. Als je met werkelijk interesse voor een soort gelijk onderzoek aan het werk gaat, kan ook jij tot jou onderzoeksrsultaten komen en wellicht zo ook tot groter inzicht.

De 6 'nevenoefeningen'

In de overtuiging dat wij mensen niet slechts ons brein zijn, maar in potentie in de kern vrij, bestaan er 6 oefeningen om die werkelijke vrijheid in ons zielenleven te trainen. Deze oefeningen zijn gemaakt om met met liefde en zonder oordeel naar jezelf te kijken. Door de oefeningen krijg je een groter besef van jouw wilskracht en je zelfbewuste Ik. Je ontwikkelt het geestelijke deel van jouw menszijn en daarmee de verbinding met het geestelijke in de kosmos. Het is een uitnodiging om de ons omringende schaamte, jaloezie en angst los te laten en te leven zoals het jouw geestelijke kern zelf wijst. (Daarmee onderscheid antroposofische meditatie zich van mindfulness of boeddhistische meditatie die vooral gericht zijn op het vinden van innerlijke rust).

De oefeningen zijn een soort stapel oefening. Elke oefening doe je elke dag, ongeveer een maand lang. Tegelijkertijd bouw je de oefeningen op. Ben je in maand 2, dan oefen je nog steeds met de eerste oefening. En zo door.

Oefening 1 - Ontwikkeling van het denken.

Wil je de vrijheid in het denken ontwikkelen dan moet je de focus van je gedachten trainen. We zijn geneigd associatief te denken en dat probeer je met deze oefening te begrenzen. In deze oefening focus je op een alledaags voorwerp en daar probeer je 5 minuten lang over na te denken. Wat zie je? Wat kan je met het voorwerp? Hoe is het gemaakt? Na een paar dagen kan je een ander onderwerp onder je gedachtenaandacht brengen. Lukt het je je gedachten te sturen? Kan je de aandacht blijven richten op dat ene voorwerp zonder af te dwalen?

Oefening 2 - Ontwikkeling van de wil.

Wil je je eigen wilskracht ontwikkelen, dan is het goed om bewust te worden in wat je, wanneer doet en hoe gericht je dat doet. Probeer eens elke dag op dezelfde tijd een zelfbedachte handeling te verrichten. Doe niet iets wat je sowieso al elke dag doet, maar iets kleins, geks wat wellicht maar 1 seconde duurt. Sta je zo bewust in het leven, dat het je lukt aan de handeling te denken en het ook nog op tijd uit te voeren?

Oefening 3 - Ontwikkeling van een ontspannen gemoed.

Wil je je eigen gemoedstoestand trainen, dan is het goed te proberen meer gelaten te zijn in het dagelijks leven. Probeer minder mee te gaan in de dramatiek van de emoties en probeer meer in jezelf te ontspannen. Het is niet de bedoeling dat je in je gemoed afstompt, maar dat je met meer bewustzijn stil staat bij je gevoelsleven. Lukt het je op momenten van de dag met meer bewustzijn naar je emoties te kijken en ze te controleren?

Oefening 4 - Ontwikkeling van een positieve levensinstelling.

Door positief in het leven te staan, kan je meer de glans van het leven zien. Probeer bij deze oefening te focussen op het positieve. Natuurlijk gebeuren er ook negatieve dingen in het leven, maar wellicht lukt het je ook daar het positieve van in te zien?

Oefening 5 - Ontwikkeling van onbevangenheid.

Bij deze oefening is het interessant om te kijken of je nog in staat bent de wereld te betrachten als was je een onbevangen kind. Probeer op momenten in de dag de dingen te beleven alsof je ze nog nooit eerder had waargenomen. Ruik, proef, voel, zie en ervaar de wereld met hernieuwde intensiteit. Ben je in staat het wonderlijke in het leven te zien?

Oefening 6 – Ontwikkeling van innerlijke harmonie

Bij de laatste oefening is het de kunst een balans te vinden in alle voorgaande oefeningen. Lukt het je op deze positieve, onbevangen, ontspannen, wilskrachtige en bewuste manier in het leven te staan? Innerlijke harmonie ontstaat als er een balans kan ontstaan tussen denken, voelen en willen.

Veel doorzettingsvermogen en onderzoeksvreugde gewenst!

Eén reactie

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Waldorf Inspiration

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder