Vertel het zaadje niet
Bewust ouderschap,  Levensovertuiging

Vertel het zaadje niet – Don’t tell the seed – Sag es dem Samen nicht

VERTEL HET ZAADJE NIET
Dat het een bloem moet worden
Dat het hard moet werken
Goed moet luisteren
En zich voorbeeldig moet gedragen
Zich moet haasten voordat
De andere bloemen te hoog zijn en,
Boven hem uitgroeien,
Hem de zon ontnemen.

Maak het zaadje niet klein
Door te zeggen dat het maar een zaadje is
Terwijl er een wereld aan bloemen in hem leeft
Vertel het zaadje niet hoeveel het moet drinken
Hoeveel het moet zonnen
Hoeveel het moet groeien
Wat het moet worden

Vertel niet
Dat breken niet de bedoeling is
Dat hij heelhuids aan moet komen
En vraag je dan niet af
Of hij wel de goede kant op gaat
En hoe hij dat zo zeker weet dan

Vraag het zaadje niet
Wat zijn plan is
Welke kleur zijn bloem wordt
En hoe hij daar gaat komen
Zo hoog
En waar hij denkt
die kleur vandaan te halen
Uit die gele zon? Of de bruine grond?

Vertel het zaadje niet dat hij pech heeft
Verkeerde ouders of
Verkeerde grond
Te weinig regen
Of te veel zon

Vertel het plantje niet dat het niet goed groeit
Te krom te langzaam te raar
Dat de blaadjes er gek uitzien
Of te veel aan een kant staan
Dat hij gek danst
Of geen kans heeft
Slechts om vertrapt te worden
Opgegeten
Opgegeven

En vertel hem uiteindelijk niet
Dat de bloem de verkeerde kleur heeft
Omdat de bloemen om hem heen anders kleuren
Of dat hij verkeerd ruikt
Niet zoet genoeg is of te veel op een ander lijkt
Dat geen vlinder of bij naar hem omkijkt

Vertel het zaadje slechts
Hoe mooi het is
Hoe eigen
Hoe echt

Vertel het zaadje
Dat hij uniek is
Er nooit eentje was zoals hij
En dat dat nou juist zo prachtig is
Dat we zo benieuwd zijn naar
Hoe je groeien zal
En wat je brengen zal en
Dat de aarde je draagt
De zon naar je lacht
En het water je voedt
Dat we blij zijn dat je er bent
Op precies de goede plek
Met precies de goede manier van zijn
Dat de wei nog net wat mooier is
En dat je daar samen zal staan
Met al die anderen
Die net zo prachtig uniek zijn als jij
En precies dat maakt het
Goed

Zachtjes regent het
Op de grond
En er is geen haast
Je voelt vanzelf
Wanneer je breekt en open gaat en
Onthoudt
Dat wat je bent nooit vergaat
Hoe je ook groeit of breekt of bloeit

Wees Welkom

.esther

DO NOT TELL THE SEED
That it should become a flower
Work hard
Pay attention
Be perfectly wellbehaved
And hurry up before
The other flowers are too high and
Towering over him
Deprive him of sunlight

Do not belittle the seed
By saying it is just a seed
While there's a world of flowers living inside of him
Do not tell the seed how much it should drink
How much it should sunbathe
How much it should grow
Or what it should become

Do not say
That breaking is unintended
That he should arrive unharmed
And do not wonder
If he is growing in the right direction
And what makes him so sure of that

Do not ask the seed
What his objective is
Which colour his flower will be
And how he proposes to get there
So high up
Or from where he intends
To get the colours
From the yellow sun? Or the brown dirt?

Do not tell the seed that he is unfortunate
Had the wrong parents or
The wrong type of ground
Too little rain
Or too much sun

Do not tell the seedling that it's growing inappropriately
Too croocked, too slow, too weird
That the leaves look awkward
Or grow too onesided
That he dances funny
Or has no chances in life
Only to be trampled
Grazed upon
Given up on

Finally, do not tell him
That the flower has the wrong colour
Because the flowers around him look differently
Or that he smells wrong
Not sweet enough or too much like the others
That no butterfly or bee will ever visit

Just tell the seed
How beautiful he is
How natural
How real

Tell the seed
That he's unique
That there's never been one quite like him
And that that is what's so beautiful
That we're so curious
How you will grow and
What you will sow and
That the earth carries you
The sun smiles at you
and the water nourishes you.
That we are happy that you are here
At exactly the right place
With the exact right way of being
You make this meadow even prettier
Standing here together
With all the others
Just as uniquely beautiful as you
And exactly that makes it
Well

Rain is pouring softly
On the ground
And there is no rush
You will feel when it is time
To break and open and
Remember
What you truly are never withers
However you grow or break or bloom

Be welcome

.esther

Audioaufnahme

SAG ES DEM SAMEN NICHT
Dass es eine Blumen werden muss
Dass es hart arbeiten muss
Gut hören muss
Und sich vorbildlich verhalten muss
Sich beeilen muss,
Bevor andere Blumen zu hoch gewachsen sind
Über ihn hinaus
Sodass sie ihm die Sonne nehmen

Mach den Samen nicht klein
Indem du ihm sagst, dass es nur ein Samen ist
Wobei doch eine Welt von Blumen in ihm lebt
Sage dem Samen nicht, wieviel es trinken muss
Wieviel es sich sonnen muss
Wieviel es wachsen muss
Und was es werden muss

Sage nicht,
dass es nicht aufgeben darf
dass es heil zuhause ankommen muss
Und frage dich nicht,
ob es sich in die richtige Richtung entwickelt
und wie es das so sicher wissen kann

Frage den Samen nicht
was sein Plan ist
welche Farbe seine Blüte haben wird
Und wie er dort hinkommen will
so hoch
Und wo er die Farbe herbekommen möchte
Aus der gelben Sonne? Oder aus der braunen Erde?

Sage dem Samen nicht, dass es Pech gehabt hat,
die falschen Eltern,
den falschen Boden,
zu wenig Regen
Oder zu viel Sonne

Sage dem Pflänzchen nicht, dass es nicht gut wächst,
Zu krumm, zu langsam oder zu anders
Dass die Blätter komisch aussehen
Oder zu viel zu einer Seite stehen
Dass er komisch tanzt
Oder keine Chance hat,
er wird sowieso platt getrampelt,
Aufgegessen
Oder aufgegeben

Und sage ihm schließlich nicht
Dass die Blume die falsche Farbe hat
Weil anderen Blumen um ihn herum andere Farben haben als er
Oder dass er verkehrt riecht
Nicht süß genug ist oder anderen zu ähnlich ist
Dass kein Schmetterling sich für ihn interessiert

Sage dem Samen nur
Wie hübsch es ist
Wie besonders
Wie echt

Sage dem Samen
Dass es einmalig ist
Es noch nie einen gab wie ihn
Und dass genau das so toll ist
Dass wir so neugierig sind,
Wie es wachsen wird
Was es werden wird und
Dass die Erde Dich trägt
Die Sonne zu Dir lacht
Und das Wasser Dich nährt
Dass wir froh sind, dass Du da bist
An genau dem richtigen Ort
Mit genau der richtigen Art zu sein
Dass die Weide nun noch hübscher ist
Und das wir dort zusammen stehen werden
Mit all den anderen
Die ebenso prächtig und einzigartig sind wie du
Und genau das macht es
Gut

Leise regnet es
Auf den Boden
Und es gibt keinen Grund zur Eile
Du fühlst ganz von selbst
Wann du dich öffnest und blühst
Und merkst Dir,
Dass was Du bist, nie vergeht
Wie Du auch wächst, dich öffnest oder blühst

Fühle Dich willkommen!

.esther

WIL JIJ DE JONGE SCHRIJFSTER VAN DIT PRACHTIGE GEDICHT STEUNEN?

Dit gedicht van Esther van Nieukerken wordt eindeloos op websites van coachingpraktijken, trainingbedrijven en scholen geplaatst. Het wordt op blogs en op forums en all over Facebook gedeeld. Het wordt zelfs op scholen als lesmateriaal gebruikt!

Kunnen wij, dankbare lezers van dit gedicht, deze vrouw steunen? Op een manier waar HAAR ZAADJE van kan groeien? Zodat een duidelijk aanwezig talent tot bloei kan komen. En ze nog veel meer mensen mag raken?

Al is het maar een beetje...alle kleine beetjes helpen!

Doneren kan je hier:
https://www.paypal.me/ervannieukerken

Eén reactie

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Waldorf Inspiration

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder