Nadia Rotterdamse Meisjes

Nadia Ali

Leeftijd: 31 jaar
Beroep: Leerkracht
Kinderen: Eline (2 jaar) en Juliette (4 jaar)
School: Rotterdam
Oudvrijescholier: Nee

Je kan Nadia volgen via haar instagramaccount en via haar account 1000uurbuiten. Daar krijg je een inkijkje in haar leven als vrijeschoolmoeder.

Hoe heb je de vrijeschool leren kennen?

Zes jaar geleden leerde ik op de pabo over vernieuwingsonderwijs. Het vrijeschoolonderwijs was één van de stromingen die daarbij aan bod kwam. Ik wilde meer weten en ontdekte dat er net een vrijeschool was opgericht bij mij in de wijk. Op die school ben ik stage gaan lopen en nu gaat mijn oudste dochter daar naar school.

Waarom kies je voor de vrijeschool?

Voor mij komt in de vrijeschoolpedagogiek alles samen. Het is een pedagogiek waarbij er echt wordt uitgegaan van de ontwikkeling van het kind.

Leestip: Veelgestelde vragen over de vrijeschool

Wat maakt de vrijeschool uniek?

Het unieke van het vrijeschoolonderwijs is voor mij de manier waarop in het leren hoofd, hart en handen wordt aangesproken.

Leestip: Lees meer over de antroposofische menskunde.

Hoe ga je om met kritiek op de vrijeschool?

Nadia VrijeschoolmoederHet zijn zaken waarmee ik me niet bezighoud. Voor mij heeft het niets van doen heeft met de kern van de vrijeschoolpedagogiek. De meeste kritiek bevat daarnaast geen algemene waarheden. Voor mij is het belangrijk om te beseffen dat het vrijeschoolonderwijs in een bepaalde tijd, op een bepaalde plaats is ontstaan. Nu, en in de toekomst, is het steeds belangrijk om ervoor te blijven waken dat het vrijeschoolonderwijs plaats- en tijdgebonden blijft. In feite geldt dit voor het hele onderwijs. Hoe kunnen we er steeds weer voor zorgen dat het onderwijs actueel is.

Is iets van de waldorfpedagogiek zichtbaar bij jullie thuis?

Zeker. Ik kijk zelf door een menskundige bril naar de ontwikkeling van de kinderen. Maar ook in ons ritme en in hetgeen we de kinderen aanreiken zijn elementen van de vrijeschoolpedagogiek zichtbaar. De jaarfeesten benader ik thuis liever klein en vanuit de natuur.

Hoe was je eigen schooltijd?

Ik heb zelf niet op een vrijeschool gezeten, maar ik heb zelf warme herinneringen aan mijn juf in groep 5. Zij kon prachtige verhalen vertellen en tot op de dag van vandaag maak ik keuzes waarvan ik weet dat het zaadje in dat jaar is geplant.

Wat wens je kinderen en vrijescholen voor de toekomst toe?

Hetzelfde als vrijescholen voor ogen hebben: zelfstandig oordelende en vrijdenkende mensen die in verbinding staan met de wereld om zich heen. Ik wens kinderen dat ze zelfstandig oordelende en vrij denkende volwassene mogen worden die op zichzelf kunnen en durven vertrouwen

 

Ga hier terug naar Kiezen voor Waldorf