Michel Rog

Michel Rog

Leeftijd: 47 jaar
Beroep: CDA wethouder in de gemeente Haarlem (hiervoor Tweede Kamerlid en onderwijswoordvoerder van het CDA)
Kinderen: twee zoons (9 en 8 jaar oud)
School: Vrijeschool De Lindeboom in Haarlem
Oudvrijescholier: Ja.

Volg Michel Rog ook via zijn instagramaccount, waarin hij je meeneemt in zijn werkende leven als wethouder en vader.

Hoe heb je de vrijeschool leren kennen?

Als kind kozen mijn ouders voor mij en mijn broer voor de vrijeschool. Ik zat tot halverwege de vierde klas op de vrijeschool in Den Bosch. (Helaas klikte het niet tussen mij en mijn leraar en ben ik overgestapt naar regulier onderwijs. Ik heb altijd heimwee gehouden en heb mede daarom ook na de middelbare school het Liberal Arts tussenjaar gedaan van de Vrije Hogeschool.)

Leestip: De vrijeschool - Weet waar je aan begint!

Waarom kies je voor de vrijeschool?

Michel RogHelaas was er geen plek meer op de vrijescholen in Haarlem toen onze kinderen de kleuterleeftijd hadden bereikt. Gelukkig ontstond er weer plek dankzij een ouderinitiatief voor een nieuwe vrijeschool, maar onze oudste zoon had er toen al een jaar op een reguliere school gezeten. De belangrijkste reden om voor de vrijeschool te kiezen was voor ons dat er in de vrijeschool pedagogiek tijdens de basisschool leeftijd nog echt verschil is tussen de kleuterperiode en de basisschoolperiode. Wij vinden het belangrijk dat jonge kinderen zich door en vanuit spel ontwikkelen en niet in de kleutertijd al letters moeten stampen en in de weer moeten met digiborden. Ik vond het zo’n armoedig moment toen onze oudste zoon in het eerste kleuterjaar op de reguliere school op zijn verjaardag het kaarsje op het digibord moest uitklikken, dat was echt een moment dat we verlangden naar de overstap naar de vrijeschool.

Wat zijn de grootste verschillen tussen vrijescholen en andere vormen van onderwijs?

Er is zoveel uniek aan de vrijeschool! Het onderwijs sluit echt aan op de levensfases van kinderen. Kleuters mogen rijpen voordat ze als schoolkind worden behandeld en er is een natuurlijke verbinding met de seizoenen, de jaarfeesten en het leren krijgt ook vorm door te doen en te beleven. De warme, geborgen sfeer is alomtegenwoordig. In de verbinding van de leerkrachten met de kinderen, in de zelf ontworpen lesmethodes, in de gebruikte materialen en in de ouderbetrokkenheid die op veel manieren vorm krijgt (vrijeschoolouder zijn vraagt echt iets van je als ouder).

Zijn vrijescholen elitaire scholen?

Ik denk dat de keuze voor de vrijeschool altijd een bewuste keuze is, en er daarmee, zeker vroeger, een oververtegenwoordiging was van ouders die hoger opgeleid zijn of bijvoorbeeld werkzaam zijn in een creatief beroep. Ik zie nu dat vrijescholen een steeds diverser groep ouders weet aan te spreken en dat ouderinitiatieven en bestaande scholen daar ook proberen werk van te maken. Ik juich dat toe. De verwijten over dat vrijeschoolouders bewust zouden kiezen voor een elitaire of ‘witte’ school herken ik in ieder geval helemaal niet uit de praktijk.

Is iets van de waldorfpedagogiek zichtbaar bij jullie thuis?

Michel RogWij hebben thuis ook een seizoenstafel en een krijtbord waar de kinderen tekeningen op maken over de verhalen die ze op school worden verteld. We proberen het gebruik van beeldschermen zeer beperkt te houden en lezen (ook nu de jongens bijna 10 en 9 zijn) nog steeds voor. Dat levert fijne momenten samen op, maar we merken ook dat ze er zelf plezier in hebben om een boek te lezen.

Onze keuze voor de vrijeschool is echt gebaseerd op de Waldorfpedagogiek, niet op de antroposofie als levensbeschouwing.

Wat zijn zo algemeen jouw herinneringen van je eigen schooltijd?

Ik weet nog goed dat ik enorm genoot van de jaarfeesten op de vrijeschool en dat ik die ook vreselijk miste toen ik overstapte naar het reguliere onderwijs. Ik vond daar alles zo kaal. Euritmie vond ik verschrikkelijk, maar aan de verhalen, het toneelspel en de bordtekeningen heb ik prachtige herinneringen!

Welke vaardigheden/kennis wens je kinderen toe als basis voor hun toekomst?

Ik wil graag dat onze kinderen zich breed ontwikkelen. Daar hoort kennis bij, maar ook creativiteit, samenwerking en persoonsvorming. Ik ben blij dat de vrijescholen, zoals ze dat zelf omschrijven, werken aan de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’, en dat is wat ik eigenlijk ieder kind gun!

Wat wens je vrijescholen toe?

Ik wens de vrijescholen toe dat ook de komende 100 jaar in Nederland vrijheid van onderwijs blijft bestaan en zoveel ouders en kinderen die dat willen, kunnen kiezen voor deze vorm van onderwijs.


Ga hier terug naar Kiezen voor Waldorf