Heiligenachtenreis – Nacht 11

Opdracht voor 4 januari:

Loslaten

Nacht 11 Heilige NachtenHet einde van deze heiligennachtenreis komt in zicht, we kunnen ons zo langzaam bezig houden met loslaten. Hoewel deze tijd misschien voor sommige mensen inspiratie heeft gegeven om ook verder in het jaar zo wakker te zijn voor de dromen, bezig te zijn met een persoonlijk boekje, te kijken naar je eigen ontwikkeling en ook verder in het jaar een kaarsje voor jezelf te branden - ronden we dit project toch echt bijna af. En daarom wil ik je vragen eens over het thema loslaten na te denken.

Je kan je laten inspireren door de volgende vragen:
Wat betekent het om los te laten voor jou? Kan jij goed loslaten? Kan je vergeven, een stapje achteruit zetten, iets laten bij wat het is, vrede hebben, berusten, de vogel ontkooien en laten vliegen? Hoe ga je om met lastige situaties? Kan je iets wat je dierbaar is laten gaan? Kan je aan het eind van de dag, de dag goed loslaten? Kan je je voorstellen ooit eens het aardse leven te moeten loslaten?

Los kunnen laten geeft ruimte voor perspectief. Wellicht kan je, als je echt in de diepte wil gaan, in het licht van de thema's verbondenheid en loslaten ook naar jezelf kijken in het grotere geheel. Je kan uitzoomen en je vragen wat het grotere doel is van jouw leven. Waarom ben je hier en wat wil je bewerkstelligen met jouw leven?

Inspiratie

Loslaten markeert altijd het moment van afscheid nemen van het oude en het ruimte maken voor iets nieuws. Dat kan betrekking hebben op liefdes, een thema wat je bezig houdt, een baan, een huis, negatieve gedachtepatronen, kinderen die groot worden, een bladzijde in je boekje die af mag zijn, en natuurlijk veel meer. Ons bestaan kent een dagkant en een nachtkant. Wij mensen leven in twee werelden, in de materiële wereld - de wereld die tastbaar en zichtbaar om ons heen is en we leven in een immateriële wereld - de wereld die niet tastbaar is, in onszelf, in de wereld om ons heen en de wereld over de brug van leven en dood. De nachtkant vertegenwoordigt die immateriële wereld.

De overgang tussen die twee werelden is vaak helemaal niet zo eenvoudig en dat heeft te maken met hoe moeilijk loslaten soms is. Om in slaap te komen moet je de dag kunnen loslaten (over kinderen die niet in slaap kunnen vallen schreef ik hier al eens eerder). En de moeilijkste stap in het leven is aan het eind van het leven, waar je het leven moet durven loslaten om te kunnen sterven zodat er de kiem kan ontstaan voor iets nieuws. Hoewel voor de meesten onder ons dat laatste nog een ver van ons bed show is, is loslaten wel een thema waar ja vaak mee geconfronteerd wordt en dus mee kan oefenen zodat het ook in de moeilijke situaties van het leven lukt. Met tevredenheid terugkijken op een dag, de positieve ervaringen en de gelukte handelingen aandacht geven en bewust zin geven aan je leven, helpen je in de goede richting om eenvoudiger vrede te voelen en los te kunnen laten.

Een goede nacht vol dromen gewenst!

Audiobericht: