Nacht 11 – november

Opdracht voor 30 december:

November

November Heilige NachtenDe naam november komt van het Latijnse woord novem, wat 9 betekent. De overgang van oktober naar november kent veel feesten: Halloween Samhain, Allerheiligen, Allerzielen, Diwali, Sint Maarten. Allemaal feesten die verbonden zijn met het thema van het licht dat de duisternis overwint - van het nieuwe leven na de dood.

Al noemen we tijd graag de lichtjestijd, toch is de maand november vooral ook verbonden met de weg door de wereld van de dood heen. In de volksmond heet november ook wel de slachtmaand. Persoonlijk noem ik het graag nevelmaand. De dood is overal in de natuur om ons heen en met de laatste oogst werd vroeger ook vee geslacht dat geconserveerd kon worden in de wintertijd.

November is voor mij de maand dat ik werkelijk begin aan de spiraal naar binnen. Daar steek ik al mijn eerste kaarsje aan, doe binnenwerk en werk met thema’s als afscheid nemen en loslaten.

Morgen mag ook jij aan de slag gaan met november. November is nog nabij in ons geheugen. Kon jij je overgeven aan de niet te stoppen beweging naar het donker en naar binnen? Wat gebeurde er in jouw november en wat staat je te wachten in november komend jaar? Wat betekent november voor jou?

Hopelijk lukt het ook om je dromen te noteren. Op tijd naar bed gaan, lezen over dromen, ontspanning helpen bij het onthouden van je dromen.

Denkzin

Ik vertel je in onderstaand audiobericht iets over de denkzin. Wellicht neem je tijd om de oefening te doen voor het slapengaan. HIER vind je een linkje met interessante wiskundige informatie 😉

Audiobericht:

 

De denkzin geeft je de mogelijkheid om de innerlijke gedachtenwereld van de ander waar te nemen door dat we begrijpen wat gezegd wordt. Woorden alleen zeggen nog niets, pas als er begrip of inleving bijkomt kan je de woorden in samenhang begrijpen. Met de denkzin volg je dus iemands gedachtengang. Het verschil tussen de denkzin en de spraakzin is het duidelijkst als je luistert naar iemand die spreekt in een vreemde taal.  Als je de inhoud niet kan begrijpen, kan je door de spraakzin wel degelijk de klankkleur waarnemen. De denkzin is pas van toepassing als je de inhoud moet volgen. De begrippen die gebruikt worden zijn daarmee het waarnemingsorgaan voor dit zintuig. Door te beschikken over de juiste begrippen, begrijp je de woorden en dat wat de ander bedoelt met wat hij zegt. Met het scholen van de denkzin, school je je eigen geestelijke ontwikkeling en verbreed je je horizon.

Oefeningen:

1. Probeer eens met iemand in gesprek te gaan over een onderwerp dat nog ver je pet te boven gaat. Laat de persoon je gaandeweg steeds meer begrippen uitleggen, zodat jij uiteindelijk in staat bent het thema compleet te begrijpen. Op dit moment heb je jouw denkzin geschoold.
2. Vertel kinderen beeldrijke verhalen en lees boeken voor met een rijke beeldentaal. Mooie woorden, veel verschillende woorden, woorden die een goede omschrijving geven van een situatie stimuleren een rijke ontwikkeling van de denkzin.

Mensen die opgroeien met een tweede taal hebben door hun rijke woordenkennis al een flink stapje voor met de ontwikkeling van dit zintuig.

Een dromenrijke nacht gewenst! ✨
Eveline