Terugblik – In gesprek 10 maart 2024

Op 10 maart vond er in de Vrije Hogeschool in Zeist naar aanleiding van de volgende uitnodiging https://everydaymommyday.com/ingesprekoverantroposofie een bijzondere ontmoetingsdag plaats. Met de 80 aanwezigen, die allen op heel verschillende manieren verbonden zijn met de antroposofie en de AViN, ontstond er een enthousiaste sfeer waarin boeiende, vrolijke en spannende gesprekken tot stand kwamen. De dag bestond uit een openbaar interview, kleine (biografische) opdrachten, een kernkwaliteitenspel en een ontmoetingscafé. Wil je de details weten, dan ben je van harte uitgenodigd om verder te lezen. De uitnodiging aan jou voor komende evenementen vind je onderaan dit bericht.  

Terugblik

Na een inloop met drankjes en zoets, begonnen we gemeenschappelijk in de zolderruimte met een kleine inleiding van Clarine en Eveline. Clarine stelde het organisatieteam voor en beschreef iedereen in verschillende kleuren waarmee deze groep van 5 vrouwen de wereld, dit project en elkaar tegemoet zijn getreden. Eveline gaf een korte beschrijving over het tot stand komen van het initiatief en de wens voor deze dag. Als beeld daarvoor liet ze 2 exemplaren van de weekspreuken zien. Boekjes van haar oma's - beide 'echte' antroposofen, maar zo verschillend. Het ene boekje was een Duits exemplaar, gekregen in 1939, volgeschreven met Duitse overwegingen. Een oma die leefde in een eigen Steiner bibliotheek - zij studeerde de antroposofie tot haar sterven. Het andere exemplaar was een boekje wat ook al heel wat jaren mee mocht reizen, maar er alsnog heel nieuw uitzag. Was deze oma dan niet bezig met verdieping? Jawel hoor, maar op een hele andere en praktische manier. Deze oma was zonnekindpoppen kunstenares - ze leefde de antroposofie tot haar sterven.  

Interview

Na de introductie werd het panel voor het openbare interview/gesprek naar voren uitgenodigd. Het panel, bestaande uit Pim Blomaard, Heleen Weening, Berpke van Oers, Bram van den Esker, en het spontaan aangeschoven lid Marc van Wageningen, stelde zichzelf voor. Eveline startte het interview met een spreuk.

In de lentetuin van verbinding,
straalt de zon in samenklank met het innerlijk licht.
Luister naar het fluisteren van de bloesems,
ontmoet de zielendans der harmonie.
Mogen de lentezonnestralen een weefwerk
vormen van daadkracht, liefde en begrip,
Een weefwerk dat ons
met wereld en kosmos verbindt.

Deze spreuk bleek na de plagerige vraag wie het geschreven had, gemaakt te zijn door AI (ChatGPT). Het was de aanleiding voor het begin van een interessant gesprek over welke opgave/rol antroposofie kan hebben in een wereld waar robotisering een steeds grotere rol speelt. Thema's als menselijkheid, meesterschap, liefdeslicht, plofkippen, wollen truien, onze verschillen, Ahriman, frustraties, de rol en nut van de AViN passeerden de revue. Er werd uitdrukkelijk gevraagd om brandende vragen, thema's en ongemakkelijkheden uit te spreken. Het was een boeiend gesprek, dat vraagt om een vervolg!

Vragen

Na het plenaire deel waren er verschillende opdrachten. Eerst behandelde Clarine een aantal biografische vragen die ieder voor zich mocht opschrijven. Wat betekent de antroposofie in jouw leven? Op welk moment in je leven werd je reuze enthousiast van de antroposofie? Waar stelde de antroposofie je teleur? Hoe ziet de toekomst van de antroposofie er in jouw ideaal uit?

Na de schrijfopdrachtjes, hebben we met elkaar een vrolijk lied gezongen om even in beweging te komen. When the sun is rising: https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/when-the-sun-is-rising/ Het programmapunt dat volgde was het Kernwaardenspel - Verbonden in verscheidenheid.

Kernwaardenspel

In groepjes van 10 verdeelden alle aanwezigen zich over het gebouw met een groot vel papier en allemaal losse blaadjes. In het midden van het papier stond antroposofie in een cirkel en op de losse blaadjes konden alle groepsleden kernwaarden opschrijven van de antroposofie. De velletjes mocht iedereen in de cirkel plaatsen of eromheen met daarbij de vraag: Welke kernwaarden horen in de cirkel en gelden voor iedereen van de groep en welke kernwaarden komen eromheen en tonen onze rijkdom aan verschillen en kleuren waarmee we ons verbinden met de antroposofie? Na afloop kwamen alle aanwezigen weer samen en gaf elke groep een korte beschrijving van de resultaten en wat er aan interessante thema's voorbij kwam. Opvallend was dat heel veel kernwaarden in de cirkel belandden en er dus een grote basis van verbondenheid vast te stellen is, ondanks de grote verschillen tussen de aanwezigen. Een kwetsbare discussie ontstond over termen zoals de Christusimpuls - waar de één overtuigd is dat dit een kernwaarde van binnen de cirkel is, ziet een ander dat heel anders. Of blijkt dat als je het hebt over bijvoorbeeld het zonnewezen, dit wel op instemming kon rekenen en soms vooral de woorden dwars zitten. Kunnen en mogen deze verschillen met respect voor elkaars inzichten naast elkaar bestaan?

Ontmoetingscafé

Als laatste onderdeel van de dag werd iedereen uitgenodigd in het ontmoetingscafé. Er waren lekkere drankjes en hapjes en er waren verschillende plekjes met mogelijkheden om verder aan het werk te gaan of in gesprek te komen.

1. Ten eerste was er de sociale weefselkaart. In een ruimte was een groot bord waarop iedereen was uitgenodigd om alle initiatieven op antroposofische basis op te schrijven. Het doel is om ons enorme netwerk te versterken. Door betere organisatie en een beter overzicht, kunnen we vanuit alle eilandjes die er zijn een sterke archipel maken. Wil je meewerken aan deze sociale weefselkaart meld je dan aan bij hetperspectiefproject@antroposofie.nl

2. Ten tweede was er de mogelijkheid om te boetseren. Kunstenares Kimsooja was daarvoor onze inspiratiebron: https://www.youtube.com/watch?v=245XdFhf4bg) Hoe verhoud jij je tot de antroposofie?
3. Ten derde was er een wensenboom waar iedereen wensen met betrekking tot antroposofie en de AViN kon achterlaten. Alle wensen zijn gelezen en opgenomen in bijgevoegde lijst. We zullen de wensen meenemen als leidraad voor toekomstig werken vanuit de AViN.

Na de enerverende gesprekken, ongemakkelijkheden, sommige behoeftes om weg te rennen, heerlijk eten, netwerken en enthousiaste zin om door te pakken, sloten we de dag weer gezamenlijk in de zolderruimte af met een kort nawoord van Pim Blomaard en Heleen Weening.

Ervaringspuntjes

Wat kunnen we terug kijken op een sfeervolle dag gevuld met inhoud die door alle deelnemers gedragen werd op hun eigen manier. Iedereen mocht en kon er echt zijn, we waren gelijk. - Petra Rutgers

Voor mij voelde deze dag als een cadeau. Een cadeau om zoveel belangstellende mensen te ontmoeten die iets met de AViN willen, die willen helpen voorbij oude schaduwen te komen, die benoemen dat ze (vanuit de werkgebieden) vaak hebben ervaren dat de AViN-mensen arrogant overkomen ‘ze lijken alles te weten’, die ook ervaren dat de AViN in de samenleving betekenis kan hebben en ook voor de werkgebieden zelf. En die ook bereid zijn om oude oordelen te laten vallen als blijkt dat een gelijkwaardig gesprek wel degelijk mogelijk is. En willen helpen om de toekomstpotentie van de Antroposofie en de AViN gestalte te helpen geven in een cultuur waar het eigenbelang en het economisch-technische een hoofdrol lijken te spelen. Fijn om samen te bouwen aan een veelzijdigere, meer Menselijke cultuur! Met dank aan alle mensen die zich in de werkgebieden zo enorm inzetten om Antroposofie maatschappelijk werkzaam te maken. - Clarine Campagne

Wat een mooie dag was dit. Waar alles er mocht zijn en was. Ook het ongemak. Ik herinner me een dame die zei “Ik wilde eigenlijk hard weglopen, maar ben toch gebleven.” Mooi dat ze gebleven is, en dat het niet bij deze constatering bleef. Dat de vraag gesteld werd waarom ze wilde weglopen. En hoe ze hierover kort iets deelde. Hierin schuilt voor mij de kracht van de ontmoeting, het echt kunnen luisteren naar de ander, doorvragen, in de beleving van de ander meeleven. Ik zeg: weglopers gezocht! Weglopers die blijven om in gesprek te gaan. En wat hier dan uit kan ontstaan, wow! De ontmoetingsdag op 10 maart was een prachtige kiem hiervoor. - Heleen Weening

De eerste lijst met namen die in de sociale weefselkaart passen is er. Een goed begin. Ik kan ervan gaan dromen dat het uitgroeit tot een gigantisch weefsel waarin ook de relaties en de mensen zichtbaar worden. Wat een rijkdom wordt dat als de ontmoeting naast toeval ook kan ontstaan doordat we elkaar kunnen vinden binnen heel het land. - Dineke Oldenhof   

Conclusie

Het was een productieve en fijne dag, waar over het algemeen een enthousiaste en betrokken stemming waar te nemen was. We horen ook graag jouw ervaringen, dus stuur ons graag een mail met je feedback! Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een sociale weefselkaart en er zullen verschillende bijeenkomsten komen, die door zullen borduren op de plannen en resultaten van deze ontmoetingsdag. Pak alvast je agenda!

Agenda

1. 18 mei 2024
Op 18 mei is de Algemene Ledenvergadering van de AViN. Het ochtenddeel is daarbij voor de leden, maar in de middag, vanaf de lunch, zijn expliciet ook niet-leden/gasten/toekomstige leden zeer welkom. Tijdens het dagprogramma staat het thema metamorfose centraal en het is fijn als we in een gemêleerd gezelschap daarmee aan de slag kunnen gaan. Hartelijk welkom! Hierbij de link om je aan te melden: https://www.antroposofischevereniging.nl/agenda/bijeenkomsten/jaarvergadering-2024-antroposofische-vereniging-in-nederland

2. 29 juni 2024
Het perspectiefproject o.l.v. Heleen Weening wil na het thema In gesprek! een vervolg met het thema: Samen doen! Geïnspireerd door de uitspraak van Ita Wegman: “Als we dingen doen, zullen de engelen ons corrigeren. Als we niets doen, hebben de engelen ook niets te doen.” We gaan met elkaar aan het werk rond de vragen: wat heb jij te bieden wat interessant is voor de samenleving, wat heb ik te bieden wat interessant is voor de samenleving en wat hebben wij elkaar te bieden? Doe je mee? Hierbij een link om je alvast aan te melden: https://www.antroposofischevereniging.nl/agenda/bijeenkomsten/samen-doen

3. 26 januari 2025
De volgende netwerkdag die de AViN weer samen met Waldorf Inspiration zal organiseren staat zoals beloofd gepland in het begin van 2025 en wel op 26 januari in Zeist. Zoals 'afgesproken' is daarbij iedereen van 10 maart weer aanwezig mét een extra introducé 🙂 Kan je niet? Dan regel je natuurlijk een vervanging! Hierbij een link om je alvast aan te melden: https://www.antroposofischevereniging.nl/agenda/bijeenkomsten/ontmoeting-netwerkdag

4. 29/30/31 mei 2025
In het weekend van Hemelvaart 2025 zal op de Reehorst (onder voorbehoud) een enorm festivalspektakel plaatsvinden georganiseerd door de AViN. Het uitgestrekte landgoed zal omgetoverd worden tot een event vol belevenissen, workshops, muziek, lekker eten, verdiepende forums, lezingen, inkijkjes in de praktijk en levendige gezelligheid. Jong en oud is uitgenodigd om een stralende dag mét inhoud te beleven. Alle organisaties die werken vanuit de antroposofie zullen aanwezig zijn en jij mag dit natuurlijk zeker niet missen.

Graag tot ziens!  
Namens Petra, Clarine, Dineke, Heleen en Eveline