Zon, maan en sterren – Wijsheid van het universum

Volle maan 24 juni '21

Volle maan

Donderdag 24 juni is de Maan om 20.41 uur helemaal vol . Zo vlak na Midzomer heb je niet zo heel veel tijd om van deze stralende ronde bol te genieten. De Zon komt om 5.20 uur op en gaat pas om 22.04 uur onder. De Volle Maan komt om 22.19 op en gaat vrijdag om 5.33 uur onder. Een korte, zomerse. weldadige nacht om te toveren en betoverd te worden!

Verder lezen

Levensvormen opladen

De Maan is niet alleen van invloed op getijden en de groei van planten , maar ook de levensvormen van mens en dier. Terwijl de Maan om de Aarde draait, wordt het water meegetrokken. Hoe voller de Maan wordt, hoe makkelijker de energie te voelen is, want onze levensvorm bestaat voor meer dan de helft uit water. In je gevoelsleven is de beweging van eb en vloed dan sterk waarneembaar

In het licht van de Volle Maan kun je levensvormen op laden met hernieuwde energie. Blijf als je dat wilt zelf zo lang mogelijk buiten in het maanlicht. Leg je stenen buiten en een glazen kan met water Drink de volgende dag het opgeladen water en geef het aan je dieren en je planten binnenshuis. Voel hoe het voelt hoe energiek en blij je levensvorm er van wordt als je van dit water kleine slokjes neemt.

Zon in Kreeft en Volle Maan in Steenbok

De Zon staat in het sterrenbeeld Kreeft en de Maan in het tegenoverliggende Sterrenbeeld Steenbok. Deze tegengestelde Kreeft/Steenbok energie geeft je heldere informatie over je ego opbouw en ambities in sociaal-maatschappelijk opzicht. De Volle Maan staat vlak bij Pluto, een energie die je gevoelsleven heel intens kan maken. Verborgen, weggedrongen inhouden in je onderbewuste kunnen gemakkelijk aan het licht komen en om aandacht vragen, vooral op het gebied van de aangenomen en afgewezen identiteiten van je Ego -ik. Je kunt het gevoel krijgen dat de onderste steen boven moet op het gebied van machtsverhoudingen. Er is ook ruimte om dit innerlijke onderzoek toe te staan, want de kreeftenergie brengt emotionele veiligheid voor jezelf en verantwoordelijkheid voor de ander.

Een nieuwe cultuurperiode

Saturnus en Jupiter zijn afgelopen Midwinter samen in Waterman aangekomen en luidden een nieuwe cultuurperiode in. Sociaal- maatschappelijk thema’s op het gebied van vrijheid en macht spelen dit jaar een grote rol. Met een hoogtepunt rond de volgende Midwinter door het spanningsveld tussen Saturnus en Uranus. Nu Venus en Pluto bij deze Volle Maan tegenover elkaar staan, brengt dit kosmisch spanningsveld een extra voedingsbodem voor krachtmetingen en obsessies.

Hoe meer mensen echter in staat zullen zijn, om de mentale constructie van een Ego-ik los te laten, hoe effectiever deze spanningsvelden liefdevol, creatief en constructief benut kunnen worden. Een spanningsveld brengt inspiratie en creatiekracht om te leren hoe we in liefde en harmonie samen kunnen leven, in volledig begrip voor het gegeven, dat ieder mens een eigen ontwikkelingsweg door maakt; op een eigen manier leert van het leven; een karakteristieke en unieke eigenheid en wilsuiting heeft.

Heb je er zin in om je ego weer eens wat nader te onderzoeken?

Wat je werkelijk bent is onbegrensd Bewustzijn. Één met haar scheppende Bron in een eeuwigdurend Nu. Als een tijdelijk ‘IK BEN’ mag je een poosje in dimensies van ruimte en tijd leven in een fysieke levensvorm.

De kernidentiteit “IK BEN IK” heb je nodig om te scheppen, de schepping van binnenuit te ervaren en Gewaar te zijn. Binnen de kernidentiteit “IK BEN IK” kun je met allerlei soorten identiteiten spelen, want ze zijn allemaal in potentie als energie in je levensvorm aanwezig. Met de evolutie van de breinontwikkeling werden echter aan de kernidentiteit “IK BEN ” via opvoedings- en socialisatieprocessen aangenomen en afgewezen identiteiten toegevoegd, die het karakter van zelfdefinities kregen. De mens leerde een Ego te ontwikkelen als: “ IK BEN iemand die dit en dat wel is, en dit en dat niet.”

Een zelfbeeld dat is samengesteld uit aangenomen en afgewezen identiteiten is een product van het intellectuele bewustzijn. Het denken maakt graag onderscheid en in onze westerse cultuur is het gemeengoed geworden om het IK BEN op deze manier te onderscheiden. De waarheid is echter, dat je alle mogelijke identiteiten als energetische potentie in je HEBT, maar je BENT ze niet.

Het veroorzaakt lijden in de gewaarwordingsziel als je achter je kernidentiteit “IK BEN ” goedkeuringsidentiteiten heb leren plakken zoals: ik ben intelligent, kunstzinnig, aardig, zorgzaam, behulpzaam, eerlijk, enzovoort. Dan moet je die identiteiten ook naar buiten toe gaan verdedigen. Dat maakt dat je je nooit volledig kunt ontspannen omdat je rolvast moet blijven.

Als je achter je kernidentiteit “Ik BEN “ook afgewezen identiteiten hebt leren plakken als: ik ben geen leugenaar, moordenaar, egoïst, dief, manipulator, dan zorgt het innerlijk psychologisch mechanisme er voor dat deze afgewezen identiteiten automatisch op anderen worden geprojecteerd. Dat maakt dat je je nooit volledig kunt ontspannen, omdat je de anderen in de gaten moet houden.

Je kunt met identiteiten leren spelen en ze spelenderwijs aan en uit leren trekken op momenten dat ze wellicht behulpzaam zouden kunnen zijn. Zoals de identiteit van een “betweter” als je examen moet doen. Zoals de identiteit van een moordenaar als je je wilt identificeren met personages uit een spannende thriller.

Ik ben ik

In principe heb je genoeg aan de Kernidentiteit “IK BEN IK”. Die is van nature afgestemd op groei en bloei van de schepping en haar schepselen en weet in een oneindige wijsheid hoe je in liefde, vrede, harmonie en schoonheid afgestemd kunt zijn op zowel je eigen specifieke eigenheid als die van de ander. Je hoeft niet bang te zijn dat je als een IK BEN IK net bent als ieder ander. Elk levend wezen is van nature volstrekt uniek. Er is niemand zoals jij. Als een IK BEN IK functioneer je als een geestelijk wezen dat rechtstreeks kan beschikken over de scheppende en liefdevolle kracht.

Om meester te kunnen worden over aangeleerde aangenomen en afgewezen identiteiten is het zaak om de conditionering op te laten lossen. Daar kun je de aangeboren emotie Liefde voor gebruiken die in staat is om van schepping en schepping te houden precies zoals het is. De vaardigheid om lief te hebben begint met de bereidheid om alles-wat-is actief te gaan waarderen precies-zoals-het-is. Elke dag dat je een piepklein beetje meer waardering kunt creëren , leidt uiteindelijk tot het ultieme resultaat. Zo zou je het kunnen doen:

Afgewezen identiteiten waarderen

Maak een lijstje van identiteiten waarvan je gelooft dat ze niet zo fraai zijn , die je niet wilt hebben en ook niet in anderen wilt zien.

Richt je aandacht op een afgewezen identiteit; adem diep in in je buik en waardeer deze identiteit.
Intensiveer je waardering voor deze identiteit nog een stukje meer.
Ga zo ver mogelijk in je waardering, tot je voelt dat je het maximum hebt bereikt.
Kies vervolgens een andere afgewezen identiteit uit om deze drie stappen op te doen. Werk op die manier aan zoveel mogelijk afgewezen identiteiten.

Mededogen creëren

Mocht je in waarderen minder ver komen dan je zou willen, creëer dan eerst mededogen voor je zelf en de ander.

Richt je aandacht op die persoon en zeg zachtjes in je zelf:
NET ALS IK, heeft deze persoon verdriet, eenzaamheid en wanhoop gekend
NET ALS IK, leert deze persoon van het leven

Zo schept je Geest als het zaad van God- in dimensies van ruimte en tijd door alle incarnaties heen geleidelijk een levensvorm die het onsterfelijke zichtbaar maakt en bestaat in het Eeuwigdurend Nu Liefde is wat je bent.

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 10 juni '21

Nieuwe maan antroposofie

Donderdag 10 juni is het om 12.54 Nieuwe Maan. De verlichte kant van de Maan is dan van de Aarde afgewend en de Maan is vannacht niet te zien. Waarschijnlijk is het onbewolkt als om 22.03 uur de Zon onder gaat. Wat wat zullen we dan in de diep donkere nacht van de sterren kunnen genieten!

Je kunt de Maancyclus gebruiken als zinnebeeld om te begrijpen dat “alles -dat –is” verandert en evolueert in cyclische bewegingen. Van Nieuwe tot Volle Maan en dan weer terug naar de Nieuwe Maan ontdekt je een cyclus van groei en teruggave van energie die zich uitdrukt in onze vier seizoenen en daarbij horende groei en afsterven van planten.

De vier seizoenen kunnen per continent verschillen, maar de Maancycli zijn universele ervaringen: iedereen op Aarde ervaart ze op hetzelfde moment. Met een groeiend inzicht in de kosmische energieën die ons beïnvloeden, kun je je energie optimaal gebruiken en zo je wilt op een hogere trilling brengen.

Verder lezen

Deze Nieuwe Maan luidt de periode in van ” de Maan van de Kortste Nacht” . We naderen Midzomer, het hoogtepunt van licht en rijping . Buiten ons hebben de bloemen zich geopend en groeien uit tot vruchten. Binnenin komt onze levensvorm ook steeds verder tot bloei . Rijpt in inzicht en wijsheid en groeit vroeg of laat uit tot de vrucht van het ware Zelf . Je oorspronkelijke gezicht.

Zon en Maan en Mercurius in Tweelingen

Bij Nieuwe Maan staan Zon en Maan altijd samen in hetzelfde sterrenbeeld, dit keer staan ze vanaf vandaag t/m vrijdag in Tweelingen. Ook al zou je in je eigen energiepatroon weinig Tweelingenenergie hebben, met Nieuwe Maan is dit specifieke energieveld gedurende drie dagen zo sterk, dat je de kans krijgt om deze energetische kracht bewust te ervaren en zo je wilt te benutten. De energie van een Nieuwe Maan nodigt gewoonlijk uit om naar binnen te keren. Dat is bij Tweelingen echter niet zo gemakkelijk, in het bijzonder omdat ook Mercurius in dit teken staat. Deze mentale energie is heel levendig en nieuwsgierig, wil overal wat van af weten en wil er graag over praten of schrijven. Je kunt deze kosmische energie benutten om je eigen levensvorm mentaal steeds verder tot bloei te brengen.

Zonsverduistering

Morgen 10 juni is er ook een gedeeltelijke Zonsverduistering, tussen 11.19 en 13.31 uur. De Maan schuift dan vanaf de Aarde gezien voor de Zon langs en de Zon wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken. Deze eclips is bij helder weer goed te zien.

Een zonsverduistering brengt energetisch de mogelijkheid met zich mee om even helemaal los te raken van je ego. Het is een moment dat je vanzelf gewaar bent van je kernidentiteit.

Ik ben Ik

De kernidentiteit “ik ben ik ” heb je nodig om te scheppen, de schepping van binnenuit te kunnen ervaren en Gewaar te zijn. Binnen de kernidentiteit “ik ben ik” kun je met allerlei soorten identiteiten spelen, want ze zijn allemaal in potentie als energie in je levensvorm aanwezig. Met de evolutie van de breinontwikkeling werden echter aan de kernidentiteit “ik ben ik” via opvoedings- en socialisatieprocessen aangenomen en afgewezen identiteiten toegevoegd , die het karakter van zelfdefinities kregen. De mens leerde een zelfbeeld te ontwikkelen als: “ IK BEN iemand die dit en dat wel is, en dit en dat niet.”

Een zelfbeeld dat is samengesteld uit aangenomen en afgewezen identiteiten is een product van het intellectuele bewustzijn. Het denken maakt graag onderscheid en in onze westerse cultuur is het gemeengoed geworden om het IK BEN op deze manier te onderscheiden. De waarheid is dat je alle mogelijke identiteiten als energetische potentie in je HEBT, maar je BENT ze niet.

Het veroorzaakt lijden in de gewaarwordingsziel als je achter je kernidentiteit “IK BEN ” goedkeuringsidentiteiten heb leren plakken zoals : ik ben intelligent, kunstzinnig, aardig, zorgzaam, behulpzaam, eerlijk, enzovoort. Dan moet je die identiteiten ook naar buiten toe gaan verdedigen. Dat maakt dat je je nooit volledig kunt ontspannen omdat je rolvast moet blijven. Als je achter je kernidentiteit “Ik BEN “ook afgewezen identiteiten hebt leren plakken als: ik ben geen leugenaar, moordenaar, egoïst, dief, manipulator, dan zorgt het innerlijk psychologisch mechanisme er voor dat deze afgewezen identiteiten automatisch op anderen worden geprojecteerd. Dat maakt dat je je nooit volledig kunt ontspannen omdat je de anderen in de gaten moet houden.

Je kunt met identiteiten leren spelen en ze spelenderwijs aan en uit leren trekken op momenten dat ze wellicht behulpzaam zouden kunnen zijn. Zoals de identiteit van een “betweter” als je examen moet doen. Zoals de identiteit van een moordenaar als je je wilt identificeren met personages uit een spannende thriller.

In principe heb je echter genoeg aan de Kernidentiteit “ik ben ik”. Die is van nature afgestemd op groei en bloei van de schepping en haar schepselen en weet in een oneindige wijsheid hoe je in liefde , vrede , harmonie en schoonheid afgestemd kunt zijn op zowel je eigen specifieke eigenheid als die van de ander.

Je hoeft niet bang te zijn dat je als een ”IK BEN “ net bent als ieder ander. Elk levend wezen is van nature volstrekt uniek. Er is niemand zoals jij. Als een IK BEN functioneer je als een geestelijk wezen dat rechtstreeks kan beschikken over de scheppende en liefdevolle Christuskracht.

Bemoedigen

De Tweelingenenergie is heel behulpzaam, om je het principe van bemoedigen eigen te maken als je daar nog niet vertrouwd mee zou zijn. Als je ontmoedigd zou raken door tegenslag , frustratie, pijn, angst of verdriet, dan is het energetisch gezien niet behulpzaam om te klagen. Alles dat aandacht krijgt wordt immers groter. Er gebeuren wonderen als je het omkeert en anderen gaat bemoedigen.

Heb je er zin in om het uit te proberen? Breng dan – zodra je maar iets van ontmoediging bij jezelf ervaart- je aandacht naar buiten. Kies vijf verschillende mensen om je aandacht op te gaan richten.Vijf is precies genoeg. Voel in, wat die ander nodig kan hebben om hem of haar een glimlach te bezorgen( of misschien wel een brede grijns). Bedenk dan met behulp van de levendige en communicatieve Tweelingenenergie hoe je dit uit gaat voeren. Wat zou die ander in zijn of haar eigenheid kunnen ondersteunen ? Misschien een waarderend woord, een vriendelijk briefje, een helpende hand; een uitnodiging, een omhelzing? Als je een keuze hebt gemaakt, voer de handeling dan uit. Voel hoe het voelt om zelf uit je ontmoediging te shiften door aandachtige vriendelijkheid.

Vier het leven!

Geschreven door: Christina van Stroe

Volle super maan 26 mei '21

Volle maan

Op 26 mei om 13.15 uur is de maan vol. Deze Volle Maan wordt ook wel de “Bloemmaan” genoemd. De groeikracht in de natuur is bijna op haar hoogtepunt en de bomen en planten halen maximaal voedingsstoffen uit zonlicht, water en aarde om tot een hoogtepunt te groeien en bloeien. In je binnenwereld net zo.

De Maan staat in haar baan om de Aarde weer dichterbij dan normaal. Omdat je haar bij opkomst om 22.06 uur zo groot kunt zien, wordt ze een Supermaan genoemd. De invloed op je emotionele systeem is ook groter.

Verder lezen

Maanverduistering

Doordat de Maan door de schaduw van de Aarde beweegt, valt er tijdelijk geen direct zonlicht op het maanoppervlak en is er sprake van een totale maansverduistering. Op ons noordelijk halfrond is de verduistering niet te zien, maar wel goed te voelen. De verduistering start om 10:46 uur, het hoogtepunt is om 13:09 uur en hij eindigt om 15:51 uur. De verduistering nodigt je uit, om de boodschappen uit je onbewuste naar het licht te brengen.

Volle maan in Boogschutter en zon in tweelingen

Met Volle Maan staan Zon en Maan altijd in tegenovergestelde tekens en is er sprake van een spanningsveld in kosmische invloeden. De kosmische energie van Maan in Boogschutter is een enthousiaste, optimistische en vooral doelgerichte kracht die er geen moeite mee heeft om grootse idealen na te streven. Een vrijbuiter met een ideeën rijkdom over hoe de wereld en je eigen leven mooier te maken. De energie brengt zin om er op uit te trekken en te reizen in je geest om de zin van je leven te onderzoeken. Het zal je geen moeite kosten om je comfortzone te verlaten en je kunt de vreugde voelen van een stroom van inspiratie.

De Zon schijnt haar licht op de Volle Maan vanuit de tegenovergestelde energie van Tweelingen en ook Mercurius en Venus staan in dit teken. Deze nieuwsgierige en meer oppervlakkige energie versnippert gemakkelijk de doelgerichte energie van Boogschutter als je niet heel wakker blijft. Deze tegenstelling maakt dat je moet beslissen wat voor jou Echt is en Waar. Beslissen wat werkelijk de moeite waard om te laten groeien en bloeien. Wat overblijft kun je wieden…

Zin om te wieden?

De overtuigingen die je bewust of onbewust hebt aangenomen, creëren een werkelijkheid die daarbij hoort. Als je een overtuiging verandert, verandert je werkelijkheid. Als onvoorwaardelijke liefde echt is wat je wilt, kies je er voor om Liefde te zijn. Je geeft het denken geen toestemming om weerstand te creëren wanneer je geconfronteerd wordt met problematische mensen of situaties. Of als er automatisch weerstand komt laat je die weer op lossen.

De ultieme manier om bestaande weerstandcreaties alsnog uit je bewustzijn te laten verdwijnen, is om ze alsnog volledig te ervaren waardoor ze oplossen.

Weerstand op laten lossen

Weerstand op laten lossen doe je op precies dezelfde manier als waarop fijne ervaringen weer voorbij gaan: door volledig te ervaren, te voelen hoe het voelt…

Je ademt bij ervaren altijd in je buik, want als je hoog ademt wordt het denken geactiveerd en komt er automatisch weer een nieuwe respons. Bij fijne ervaringen gaat het vanzelf, bij moeilijke ervaringen waar je weerstand tegen hebt is het behulpzaam om het proces even heel aandachtig in stapjes op te bouwen.

  • Richt je aandacht op een creatie waar je weerstand tegen hebt: iets of iemand waar je je verdrietig of boos over voelt, waar je jaloers op bent of waar je bang voor bent.
  • Identificeer je met je weerstand tegen deze ervaring : voel hoe deze weerstand voelt
  • Breidt je aandacht uit en voel alle aspecten van de weerstand , terwijl je in je buik blijft ademen.
  • Ga rustig door met voelen hoe het voelt zonder respons te geven, tot je de grens van de weerstand hebt bereikt.
  • Haal je aandacht er af.
  • Neem waar of er nog een aspect van de weerstand over is. Zo ja, begin de procedure dan van voren af aan tot alle aspecten van de weerstand verdwenen zijn.
  • Pas de procedure dan toe op de ervaring zelf . Die kun je nu moeiteloos volledig ervaren omdat je eerst de weerstand op hebt laten lossen.
  • Voel hoe het voelt om vrij te zijn van weerstand

Geniet!

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 11 mei '21

Nieuwe maan antroposofie

Dinsdag 11 mei is het Nieuwe Maan om 21.01 uur. Bij Nieuwe Maan staat de Maan precies tussen de Aarde en de Zon, waardoor alleen de schaduwkant te zien is. Zo’n diepdonkere nacht is altijd heel bijzonder als je een plek op kunt zoeken waar weinig tot geen kunstlicht is. De Maan is niet te zien, maar als het onbewolkt is de sterren des te meer!

Je gaat je innerlijk vanzelf ruimer voelen als je ogen alleen nog maar sterren zien. In het donker vloeit alles in één, verdwijnen begrenzingen en kun je de magische ervaring krijgen van het Eeuwig durend Nu, waar de begrenzingen van ruimte en tijd in je brein tot rust gekomen zijn. Ook de ervaring van een afgescheiden “Ik” lost dan gemakkelijk even op. Onder de sterrenhemel kun je je verbonden voelen en één met alles- wat -is.

Verder lezen

Zinnebeeld

De Maancyclus wordt van oudsher gebruikt als zinnebeeld om processen te begrijpen dat alles-wat-is evolueert in cyclische bewegingen. De seizoenen kunnen per continent verschillen, maar de Maancycli zijn universele ervaringen: iedereen op aarde ervaart ze op hetzelfde moment. Van Nieuwe tot Volle Maan en dan weer terug ontdek je een cyclus van toename en teruggave van energie Zowel in de natuur, als in je eigen fysieke levensvorm.

Elke Nieuwe Maan is het eind van een cyclus en het begin van een nieuwe . Op weg naar de volgende Volle Maan kun je een nieuwe start maken .Zo krijgen alle levensvormen maandelijks de kans om zich te hernieuwen. Als je daar bewust gebruik van zou maken, kun je gaan spelen met je eigen energie en de levensvorm waarin je woont op een hoger trillingsniveau brengen.

Een hoger trillingsniveau

Door de overgang naar het Waterman tijdperk zijn we in eeuwen van fundamentele veranderingen gekomen. De kosmische energie stimuleert de vorming van een wereldgemeenschap van mensen, die leren hoe ze in harmonie met zichzelf en elkaar kunnen leven in een diep respect voor Moeder Aarde met haar ontelbare ecosystemen. Mensen die de gezamenlijke productie op een duurzame en liefdevolle manier leren gebruiken voor het welzijn van iedereen. Een dergelijke veranderingsproces neemt zeker twee eeuwen in beslag. Dan kijken de mensen van dan, terug op deze tijd als we nu kijken naar de ogenschijnlijke primitieve Middeleeuwen.

Het veranderingsproces stimuleert de aangeboren emoties angst, verdriet en boosheid om onzekerheden en frustraties te kunnen verwerken over ervaringen als onveiligheid, eenzaamheid, vrijheidsbeperkingen en financiële zorgen. Het stimuleert echter ook de aangeboren emotie Liefde om onvoorwaardelijk te kunnen houden van schepping en schepsels precies zoals het is. Deze emotie staat bij deze Nieuwe Maan centraal.

Zon en Maan in Stier

Bij een Nieuwe Maan staan Zon en de Maan altijd in het zelfde teken, dit keer staan ze morgen en woensdag in Stier. Zo´n samenstand is heel geschikt voor innerlijke stilte en reflectie, want er is geen spanning van tegengestelde energieën. Met deze kosmische Stier energie -die ook nog ondersteund wordt een aspect met Neptunus – zul je je vast en zeker meer dan anders betrokken voelen bij de natuur en onvoorwaardelijke liefde voelen voor alle groeiprocessen die je daar bijna van uur tot uur kunt volgen.

Je handen zullen meer dan anders magnetische energie uitstralen en helende en scheppende kracht hebben Je zult intens kunnen genieten van de schoonheid van de schepping en de behoefte voelen om je kunstzinnig te uiten.

Het aspect met Neptunus brengt kosmische energie die de subtielere modi van bewustzijn meer toegankelijk maakt . Je invoelingsvermogen, je voorstellingsvermogen, het helder zien en voelen wordt versterkt.

Als je je brein tot rust brengt , kun je met deze energie je aandacht naar verleden, heden of toekomst sturen om informatie te krijgen over een werkelijkheid . Het IK in astrale vorm communiceert echter eerder in symbolen dan in letterlijke beelden of denkbeelden en het is de kunst om deze symbolen betekenis te geven.

Wil je er uitdrukking aan geven?

Stil , wees stil, op zilv’ren voeten….

Adem de kosmische energetische potentie diep in en voel hoe het voelt. Je zou de komende twee dagen heldervoelend symbolen op kunnen vangen en er op kunstzinnige wijze betekenis aan kunnen geven.

Liefde is wat je bent!

Geschreven door: Christina van Stroe

Volle super maan 27 april '21

Volle maanOp dinsdag 27 april is de Maan vroeg in de morgen om 5.33 uur volledig vol. Een heerlijke gelegenheid om te toveren en betoverd te worden.

Deze Volle Maan is een Supermaan. Een Volle Maan die een paar honderd kilometer dichter bij de Aarde staat dan normaal en daardoor groter en helderder lijkt. Dinsdag kun je haar om 21.39 op zien komen in het zuidoosten. Dan staat ze nog laag aan de hemel en zal ze goed te zien zijn als het niet bewolkt is. Met een beetje geluk zie je dan ook nog een kring om de Maan: een halo. Woensdagmorgen verdwijnt ze om 6.43 uur weer achter de horizon.

Verder lezen

Opladen

Een Volle Maan is niet alleen van invloed op getijden en de groei van planten, maar ook de levensvormen van mens en dier. Terwijl de Maan om de Aarde draait wordt het water meegetrokken. Hoe voller de Maan wordt, hoe makkelijker de energie te voelen is, want onze levensvorm bestaat voor een groot deel uit water. In je gevoelsleven is de beweging van eb en vloed dan waarneembaar.

In het licht van de Volle Maan kun je levensvormen op laden met hernieuwde energie. Als je dat wilt, blijf dan zo lang mogelijk buiten in het maanlicht. Zet je stenen buiten en een glazen kan met water. Drink de volgende dag het opgeladen water en geef het aan je dieren en je planten binnenshuis. Voel hoe het voelt hoe energiek en blij je levensvorm er van wordt als je van dit water kleine slokjes neemt.

Zon in Stier en Volle Maan in schorpioen

Met de Zon in Stier is de groeikracht in de natuur bijna op haar hoogtepunt. Bomen en planten halen nu maximaal voedingsstoffen uit zonlicht, water en aarde om te groeien. In je binnenwereld net zo. Als je afstemt op de vruchtbare groeikracht in de natuur voel je vanzelf je eigen levenskracht.

Je kunt zo nodig snel nog een beetje bij snoeien in je tuin, maar zeker ook in je binnenwereld, want de Zon schijnt morgen en overmorgen haar licht op de Volle Maan in Schorpioen. Deze kosmische energie maakt wakker wat in je onbewuste verborgen ligt aan afgewezen ervaringen en brengt de behoefte met zich mee om de weerstand aan te pakken die je er ooit tegen had. Deze energie wil in psychologische zin echt de onderste steen boven halen op het gebied van verdrongen inhouden. Zon in Stier, wil in psychologische zin juist vast houden aan wat veilig en bekend is. Maar is deze energie eenmaal op gang gekomen, dan brengt hij een overvloed aan volharding en doorzettingsvermogen met zich mee. Die geeft niet op voor een project helemaal klaar is!

Aangeboren emoties benutten

Onverwerkte, verdrongen inhouden ontstaan, als je de aangeboren emoties boosheid, verdriet, angst, jaloezie en liefde niet als hulpmiddel gebruikt. Het leven is bedoeld om ervaring op te doen in een fysiek lichaam dat gebonden is aan begrenzingen van dimensies van ruimte, tijd en dualiteit. Boosheid is een hulpmiddel om frustraties te verwerken dat niet alles gaat zoals je wilt. Verdriet is een hulpmiddel om te verwerken dat alles in het leven voortdurend verandert. Angst is een hulpmiddel om je te behoeden voor gevaar. Jaloezie is een hulpmiddel om anderen te imiteren , zodat je nieuwe dingen kunt leren. Liefde is een hulpmiddel om onvoorwaardelijk van het leven te kunnen houden, precies zoals je het waarneemt.

Als je een emotie negatief zou labelen, wordt er weerstand opgeroepen in je reactief systeem. Dan kun je gebeurtenissen die deze emoties hebben opgeroepen niet volledig ervaren. Elke onverwerkte ervaring blijft als verdrongen inhoud in je onderbewuste aanwezig en wordt geactiveerd als er iets gebeurt dat er op lijkt.

Met de Volle Maan in Schorpioen komen ze de komende twee dagen aan het licht. Een uitnodiging om ze alsnog te ervaren. Ze op te laten lossen door te voelen hoe het voelt. Om te genieten van de innerlijke vrijheid en vreugde die dat met zich mee brengt.

Sociaal maatschappelijke veranderingen

De kosmische energie van een Volle Maan geeft ook een sterke impuls aan de sociaal -maatschappelijke vernieuwingen die aan de gang zijn. Doordat ook Mercurius, Venus en Uranus tegenover de Maan staan, wordt het spanningsveld tussen verstand en intuïtie versterkt en kan weerstand, verwarring en onzekerheid over politieke maatregelen in de komende dagen weer even sterk opvlammen. Ook de Zon en Uranus – de heerser van het teken Waterman- komen steeds dichter naast elkaar te staan, op 1 mei exact. Het zijn krachtige kosmische stimulansen voor sociaal- maatschappelijke hervormingen. Steeds sterker wordt (h)erkend dat gangbare autoriteitsvormen die gebaseerd zijn op financiële winst, uitputting van de Aarde, onderdrukking en misbruik van macht niet meer functioneren.

Zorgen voor je levensvorm

De energie van Zon in Stier samen met Mercurius, Venus en Uranus stimuleert groene vingers en helende handen om in huis en tuin fysieke levensvormen te laten groeien. De energie van Volle Maan in Schorpioen brengt de impuls om verdrongen inhouden naar het licht te brengen zodat je je fysieke levensvorm gezond, energiek en levenslustig kunt houden of maken.

Een unieke gelegenheid om je aandacht eens helemaal te richten op je eigen fysieke levensvorm, waarin je als Bewustzijn een aards leven lang mag wonen. Elke levensvorm heeft aandacht en zorg nodig om als zo danig te kunnen blijven voortbestaan. Als die zorg ook nog eens heel aandachtig en liefdevol is wordt materie gevoed met energie, wordt ze krachtig en gaat stralen.

Misschien heb je zin en gelegenheid om morgen en/of overmorgen een poosje de tijd te nemen om je fysieke vorm met je helende handen vol aandacht en liefde aan te raken, te masseren en te strelen . Sla geen plekje over. Behandel het als een geliefde baby of huisdier. Het lijf is immers net zo afhankelijk van jouw liefdevolle zorg.

Aanraken

Begin aan de linkerkant van het lijf bij de linkervoet. Streel en masseer naar boven , ga ter hoogte van het bekken kruislings verder aan de rechterkant naar boven. Neem daarbij ook zo veel als mogelijk de achterkant van je lijf mee.

Herhaal het proces door te beginnen bij de rechtervoet. Raak aan, streel en masseer naar boven en ga ter hoogte van het bekken kruislings verder met de linkerkant.

Laat elke aanraking vol waardering en bewondering zijn voor de deze levensvorm die zo creatief, intelligent en liefdevol gecreëerd is door welke Schepper dan ook . Als je wilt kunt je de levensvorm toe spreken, er voor zingen of er een geliefd gedicht of spreuk voor opzeggen.

Zo kan alles wat in je onbewuste verborgen was zachtjes en teder bewust worden en waar gewenst groeien en bloeien.

Vier het Leven!

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 12 april '21

Nieuwe maan antroposofieMet Nieuwe Maan is de verlichte kant van de Maan van de Aarde afgewend en zie je alleen de donkere kant. Zo’n diepdonkere nacht is altijd heel bijzonder als je een plek op kunt zoeken waar weinig tot geen kunstlicht is. De Maan is niet te zien, maar als het onbewolkt is de sterren des te meer!

In het diepe donker vloeit alles in één en kun je even de ervaring krijgen van het Eeuwig durend Nu, als de structuren van ruimte en tijd in je brein tot rust gekomen zijn. Ook de ervaring van een afgescheiden Ik kan dan even oplossen. Onder de sterrenhemel in zo’n diepdonkere nacht kun je je verbonden voelen en één met alles- wat -is.

Maancyclus als zinnebeeld

De Maancyclus wordt van oudsher gebruikt als zinnebeeld om processen te begrijpen dat alles-wat-is evolueert in cyclische bewegingen . Van Nieuwe tot Volle Maan en dan weer terug ontdek je een cyclus van toename en teruggave van energie. Zowel in de natuur, als in je eigen fysieke levensvorm. De seizoenen kunnen per continenten verschillen, maar de Maancycli zijn universele ervaringen: iedereen op Aarde ervaart ze op hetzelfde moment.

Verder lezen

Er is met Nieuwe maan geen spanning van tegengestelde energieën, omdat Zon en Maan dan naast elkaar in het zelfde teken staan. De inademing van deze kosmische energie maakt het gemakkelijk om ballast los te laten. Elke Nieuwe Maan is het eind van een cyclus en het begin van een nieuwe. Op weg naar de volgende Volle Maan kun je een nieuwe start maken. De natuur buiten onze levensvorm verandert en de levensvorm waarin ons Bewustzijn woont ook. We kunnen groeien in wijsheid, ballast loslaten en iedere maand weer opnieuw beginnen met het maken van keuzes.

Zo krijgen alle levensvormen maandelijks de kans om zich te hernieuwen. Als je daar bewust gebruik van gaat maken, kun je gaan spelen met je eigen energie en je fysieke systeem op een hoger trillingsniveau brengen.

Zodra op de vooravond het dunne sikkeltje van de Nieuwe Maan verschijnt, begint voor de Moslims de vastenmaand Ramadan.

Hooggevoeligheid

De Natuurvolkeren konden de invloed van kosmische energie nog goed voelen, omdat het denken nog niet zo ver ontwikkeld, druk en dominant was. Nu de evolutie van de intellectuele modus van Bewustzijn klaar is, komt er ook voor ons weer ruimte om de meer subtiele modi van Bewustzijn te gaan ervaren, gebruiken en integreren. Zoals het neutraal observeren, visualiseren, origineren, de intuïtie en heldervoelendheid. Hooggevoeligheid wordt weer een normale menselijke constitutie.

Zon en Maan in Ram

Bij deze Nieuwe Maan is er weinig rust, want Zon en Maan staan vandaag en morgen samen met Mercurius en Venus in het vurige, intuïtieve en impulsieve sterrenbeeld Ram. Het eerste teken van de dierenriem. De start van het nieuwe astrologische jaar.

De dagen worden langer. De vogels zijn aan het nestelen en fluiten hun lentelied. De eerste insecten zoemen weer door de lucht. De kiemkracht in zaden en de sapstroom in planten en bomen wordt sterker en sterker. Met de Zon en Nieuwe Maan in Ram kun je moeiteloos de vlam van je hart laten ontwaken, want je ademt een vurige kosmische energie in vol passie en wilskracht die nieuw leven wil creëren. Ram is een echte pionier. Je krijgt impulsen om iets nieuws te starten, spontaan initiatieven te nemen zonder er lang over na te denken.

Zee van liefde

De Zee van Liefde is met deze Nieuwe Maan extra goed voelbaar. Nooit groeit er uit een zaadje iets anders dan bedoelt. Dit liefdevol zijn en handelen is niet iets dan aangeleerd hoeft te worden. Het vermogen om alles wat bij het leven hoort te omarmen en onvoorwaardelijk lief te hebben is een aangeboren emotie. De mens heeft een ouder deel van de hersenen, een instinctief en emotioneel systeem, dat de mens deelt met de dieren en dat het limbisch systeem genoemd wordt. Dit deel van de hersenen is al bij de geboorte gereed. Het is reactief van aard: de reactie van onvoorwaardelijke liefde voor alles-wat-is gaat aan het denken vooraf.

Emoties zijn een groot geschenk van welke oneindige Schepper dan ook, om aardse ervaringen te kunnen krijgen die uit dualiteiten bestaan en waarin alles steeds weer in verandering is. Angst is behulpzaam om gevaar te vermijden. Boosheid is behulpzaam om de frustratie te verwerken die je voelt als de dingen niet gaan zoals je wilt of verwacht. Verdriet is behulpzaam om te verwerken dat alles steeds in verandering is. Dat alles dat je lief hebt, waar je waarde aan hecht of nodig denkt te hebben op een gegeven moment weer verandert of verdwijnt. Gevoelens van jaloezie zijn behulpzaam om nieuwe dingen te leren. Een klein kindje imiteert op grond van deze emotie in korte tijd geduldig en dapper allerlei moeilijke vaardigheden als lopen en praten. De aangeboren emotie van onvoorwaardelijke liefde voor alles-wat-is maakt het leven vol levenslust en vreugde.

Liefde is waar je uit bestaat.

Een nieuwe cultuurperionde

De kosmische energie van Zon en Nieuwe Maan in Ram geeft ook sterke impulsen aan de nieuwe cultuurperiode. Saturnus en Jupiter zijn met Midwinter samen in Waterman aangekomen, in het vasteland van Europa in het zesde huis. Het collectief bewuste- het massabewustzijn – zal zich onder invloed van deze kosmische energie in dit deel van de wereld vooral gaan richten op het opnieuw vorm geven van sociaal maatschappelijke structuren en wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van dienstbaarheid t.a.v. gezondheid en gezondheidszorg.

Met Saturnus in Waterman worden onderzoeksgegevens in een rationeel theoretisch model geplaatst en het handelen in een technologie. Met de intuïtie van de kosmische Waterman energie kunnen er grote wetenschappelijke uitvindingen en innovaties worden gedaan, die het oude vertrouwde op haar grondvesten zal doen schudden. Zoals de nu ontwikkelde brede mrna-vaccins waarvan verwacht wordt, dat het principe van het inspuiten van erfelijk materiaal in lichaamscellen, ook toepasbaar zal worden op tumoren en erfelijke ziekten. Een nieuw tijdperk vergelijkbaar met de start van de industriële revolutie twee eeuwen geleden, waar men b.v. de komst van de stoomtrein als een duivelse samenzwering zag met het doel de menselijkheid te vernietigen.

De kosmische invloed van de Saturnus energie in Waterman wil structuur aan brengen, alles ontmaskeren dat in sociaal-maatschappelijk opzicht niet rechtvaardig, werkzaam en duurzaam is en morele regels aanbrengen. De energie van Jupiter in Waterman stimuleert juist de impuls om in sociaal maatschappelijk opzicht geen regels meer te accepteren. Zo kunnen maatschappelijk stromingen gaan botsen en een strijdtoneel gaan vormen.

Hoe meer mensen echter in staat zullen zijn, om de mentale constructie van een Ego-ik los te laten, hoe effectiever dit spanningsveld liefdevol, creatief en constructief benut kan worden Het spanningsveld brengt inspiratie en creatiekracht om ons te leren hoe we in liefde en harmonie samen kunnen leven, in volledig begrip voor het gegeven, dat ieder mens een eigen ontwikkelingsweg door maakt; op een eigen manier leert van het leven; een karakteristieke en unieke eigenheid en wilsuiting heeft.

Reminders hoe je een Zee Liefde kan zijn

Als onvoorwaardelijke liefde is wat je wilt, kies je er voor om een Zee van Liefde te zijn. Je geeft het denken geen toestemming meer om reactief te worden en weerstand te creëren wanneer je geconfronteerd wordt met problematische mensen of situaties.

Je aanvaardt de situatie precies zoals hij is . Je laat elk oordeel dat nog automatisch in het denken op zou kunnen komen varen.

Als je bij een ander geconfronteerd wordt met een ego dat liefdeloos handelt, bedenk je dat een ego niet meer is dan een creatie van het denken. Een illusie die vecht voor haar overleving. Alles waar je heftig op reageert zit ook in jou. Het heeft niets te maken met wie die persoon is en het heeft ook niets te maken met wie jij bent. Er komt mededogen bij je op als je inziet dat iedereen lijdt aan dezelfde ziekte van het denken. Je geeft geen respons meer, geen brandstof meer aan het drama.

Zo groeit er uit je alertheid een besef van wie je werkelijk bent en wie de ander werkelijk is: geen afgescheiden ego-ik , maar Bewustzijn dat één is met al wat is en dat daarvan Gewaar is.

De overtuigingen die je bewust of onbewust hebt aangenomen, creëren een werkelijkheid die daarbij hoort. Als je je overtuigingen verandert, verandert je werkelijkheid

Bewustzijn is een Zee van Liefde en kan geen mensen in vreemdelingen of vijanden veranderen.

Geschreven door: Christina van Stroe

Volle maan 28 maart '21

Nieuwe maan antroposofieZondag 28 maart is om 20.49 uur de Maan volledig vol. De Maan komt om 19.45 uur boven de horizon en maandagmorgen om 8.04 uur gaat ze weer onder. Je kunt dus lang genieten van een stralende ronde bol aan de sterrenhemel!

Deze Volle Maan wordt ook wel de Eimaan genoemd. De naam verwijst naar het prille leven dat nog verstopt zit achter een beschermlaagje. De jonge uitlopers, blaadjes en dieren zijn nog teer en kwetsbaar en hebben zorg en bescherming nodig. Net als het nieuwe dat je in je innerlijk hebt gezaaid.

Verder lezen

Opladen

Elke Volle Maan heeft een sterke uitwerking op ons fysieke lichaam en emotionele systeem, want door haar aantrekkingskracht op het element water verandert het magnetisch veld van de Aarde en al haar levensvormen. Zo kunnen onverwerkte emoties gemakkelijker dan anders in Bewustzijn komen. Je levensvorm waarin je woont zal het heerlijk vinden als je het een maanbad laat nemen, je stenen zullen gaan stralen als je ze een nachtje buiten legt om opgeladen te worden. Als je je drinkwater in een glazen kan in het volle maanlicht zet wint het aan kracht. Heerlijk en stimulerend om er overdag steeds een slokje van te nemen en aan je dieren en planten te geven.

Maan in Weegschaal en Zon in Ram

Tijdens elke Volle Maan staan Zon en Maan in twee tegenovergestelde tekens. Deze oppositiestand veroorzaakt een spanningsveld binnen de energetische invloed. De Zon schijnt haar licht op de Volle Maan in Weegschaal vanuit het tegenoverliggende en tegengestelde vuurteken Ram. Met deze energie kun je in de natuur zien en in je innerlijk voelen dat de vuurkracht weer is ontwaakt. Ram energie inspireert je om in actie te komen en om spontaan nieuwe dingen te ondernemen zonder er lang over na te hoeven denken. De Volle Maan staat in het luchtteken Weegschaal. Deze energie is juist een rationele en diplomatieke kracht, gericht op het bereiken en behouden van evenwicht tussen dualiteiten. Haar invloed is vooral merkbaar op het gebied van relaties. Zowel liefdes-, vriendschaps- als werkrelaties, de wijze waarop je in relatie staat met de natuur en sub(cultuur) waarin je leeft, je relatie met de materiële wereld en de onzichtbare geesteswereld.

Palmpasen en het begin van de stille week

Zondag is het ook Palmpasen. Palmpasen is een uitbundig feest, waar de binnenkomst van de Christus in Jeruzalem gevierd wordt. Juichende en stralende mensen met wapperende palmbladen, zoals ook de natuur straalt en juicht. De takken van de palmboom werden al bij de natuurvolkeren bij de lentefeesten gebruikt als symbool van de terugkerende Zon. Het is lente en de Aarde ademt uit.

Bij de beschrijving van de intocht in Jeruzalem heeft het Zonnewezen van de Christuskracht zo’n grote invloed op de omgeving, dat het volk in feestelijke beroering wordt gebracht. Toen de inwoners van Jeruzalem Jezus op een ezel zagen naderen, zagen zij in hem de koning, de afstammeling van hun grote koning David. Sinds oeroude tijden is de ezel het symbool van het fysieke lichaam als drager van de Geest, van Bewustzijn. Een ezel is weliswaar moeilijk te mennen en kan erg koppig zijn, maar hij heeft een groot uithoudingsvermogen en in moeilijk begaanbaar land kan de mens op zijn slimheid en doorzettingsvermogen vertrouwen. Franciscus van Assisi, die zon, maan, sterren, mensen en dieren beleefde als zijn broers en zusters, noemde zijn eigen lichaam: ‘Broeder Ezel’.

De liefdeskracht

Het Wezen van de liefdeskracht wordt in het christendom Christus genoemd. De Christuskracht is echter de scheppende kracht in alle godsdiensten, geloofssystemen en esoterische stromingen. Het is de energetische spil in de evolutionaire processen in Bewustzijn die zich in alle godsdiensten en spirituele en esoterische stromingen manifesteert. De centrale kracht in de menselijke evolutie die alle godsdiensten verenigt . In het esoterisch christendom werd de symbolische en mystieke betekenis behouden die de verhalen tot in de vroege middeleeuwen hadden. De kennis werd doorgegeven in zogenaamde mysteriescholen. waar mensen een intensieve weg van spirituele bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg die werd bewandeld was de terugkeer naar het ware Zelf. Dan wordt er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is.

De symbolische betekenis van het Paasfeest

In de natuur komt ieder jaar de lente vanzelf. De innerlijke betekenis van de lente van Pasen moet echter bewust ontdekt worden. De weg naar binnen begint bij Midwinter en eindigt bij Midzomer.

Het kerstverhaal is het begin van de cyclus. Het verhaal vertelt op symbolische wijze over de geboorte van het Licht in de wereld en in ons eigen hart . Het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes-Ik .

De cyclus vervolgt met het verhaal van Driekoningen, dat vertelt over de rijkdom en magie van aardse ondersteuning: de helende, ondersteunende en transformerende krachten van aardse grondstoffen. Als de Ster van Bethlehem op 6 januari stil staat boven de geboortegrot, kunnen de magische eigenschappen van wierook, mirre en goud ook door ons ontvangen worden. De drie Wijzen uit het Oosten ontmoeten in Jeruzalem ook het boze, maar zij zijn zo vervuld van lichtkracht, dat het hen niet raakt en ze het zelfs niet herkennen . Een engel moet hen daarop wijzen in een droom en dan gaan zij langs een andere weg naar hun land terug.

Bij het driedaagse feest van Carnaval krijg je gelegenheid om op symbolische wijze je aangenomen identiteiten af te leggen en te spelen met afgewezen identiteiten. Je trekt een kostuum aan dat je in het gewone leven niet draagt en ook niet wilt dragen . Een confrontatie met de ‘onderwereld’ in jezelf.

Met Aswoensdag word je voorbereid op de lijdensweg van het sterven van het ego

Het Paasverhaal vertelt over de mogelijkheid om het ego te laten sterven door hangend aan het kruis alle sensaties zonder oordeel te ervaren in innige verbondenheid en onvoorwaardelijke Liefde voor alles-wat-is. Stervend aan het ego ga je door een proces dat de dood overwint en transformeert tot een vernieuwd geestelijk lichaam . Als deze weg in je eigen innerlijk tot leven wordt gewekt kan de opstanding plaats vinden, de terugkeer naar het Ware Zelf, de Christus in jou.

De stille week

Het Paasfeest kent een beweeglijke datum, na de lente-equinox moet het eerst Volle Maan geweest zijn , want een afnemende Maan geeft sterkere kiemkracht. In de tijd van de afnemende Maan valt Pasen op de eerstvolgende zondag. Elke Volle Maan heeft een aanzienlijke invloed op natuurlijke fenomenen. De maankracht hangt samen met geboorte, met het telkens vernieuwen van het leven. Dat levenshernieuwing in het voorjaar in de menselijke natuur anders werkt dan bij planten en dieren wordt gesymboliseerd door het Paasfeest.

In de verhalen rond Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen wordt de ontwikkelingsweg van de menselijke evolutie symbolisch weergegeven. De bestemming van ieder mens is de intocht van het liefdevolle en onsterfelijke Christuswezen in het hart en de ziel van de mens.

Wat in de oude mysteriën als innerlijke beelden van de godenwereld werd beleefd, vindt nu als een menselijke fysieke gebeurtenis plaats. In de drie jaren na de doop in de Jordaan heeft het Zonnewezen van de Christuskracht zich stapsgewijze steeds inniger verbonden met het lichaam van Jezus en de onmetelijke kracht van het Zonnewezen begint ook in de omgeving merkbaar te worden. De kracht werkt in op de astraallichamen van zieken, manifesteert zich ook in het etherische gebied en bij de ‘verheerlijking op de berg’ hebben drie van de apostelen kunnen schouwen hoe de Christuskracht het lichaam van Jezus transformeert.

Opstanding

Het begrip “Opstanding” kan ook gezien worden als een beweeglijk proces, een metamorfose, een herrijzenis uit een verstarde toestand waaruit iets nieuws geboren wordt. Een symbool van het feit, dat de mens in staat is om zelfstandig en op unieke eigen wijze elke levenscrisis te overwinnen.

Het begrip ‘Opstanding’ wordt in het Paasfeest gezien als een mysterie, dat ervaren kan worden door de mens die dieper heeft leren schouwen en de mogelijkheid ziet, dat uit het stoffelijk lichaam een doorgeestelijkt lichaam kan evolueren. De scheppende , liefdevolle en onsterfelijke Christuskracht was in de mens Jezus zo sterk, dat deze de vormkrachten van het lichaam kon bewaren door de dood heen. Deze vorm werd na de opstanding zichtbaar als een lichtgestalte, zoals ook de eerste mens een lichtgestalte was. Als Zonnewezen doortrekt de Christus energie nu de stoffelijke Aarde met licht en ieder die daar voor open staat.

Een nieuw ‘collectief’ bewustzijn

Bij het ontwikkelen van ook een nieuw collectief bewustzijn worden we kosmisch ten diepste ondersteund . Saturnus kwam vorig jaar januari in Waterman na zijn conjunctie met Pluto. Vanaf dat moment loopt Saturnus vooruit op Pluto en effent als het ware de weg tot op 23 maart 2023 ook Pluto Waterman binnen gaat. Door de grote conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter die zich verspreid over het hele jaar 2020 heeft afgespeeld zijn gemeenschapszin, gelijkheid en rechtvaardigheid steeds belangrijker thema’s aan het worden. Alles wat verborgen ligt op het gebied van machtsmisbruik, manipulatie, onrechtvaardigheid en onderdrukking komt nu aan het licht.

Zo’n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten brengt in sociaal maatschappelijk opzicht een belangrijke periode van verandering , zowel economische, politieke, financiële als sociale veranderingen. Door de deelname van Jupiter aan de conjunctie wordt extra energie aan de processen toegevoegd, veelal in de vorm van creatieve ideeën, een langetermijnvisie en een enorm potentieel aan mogelijkheden.

Voorbereiding op je eigen opstanding

Als voorbereiding op het opstandingfeest kun je als je wilt morgen bewust gebruik maken van de ondersteuning van de kosmische energetische krachten van deze Volle Maan. De vreedzame en harmoniserende Weegschaal energie en de initiatiefrijke en intuïtieve Ramenergie kan moeiteloos door werken in de kern van je ziel als je dit toestaat . De energie is heel voelbaar en ondersteunt je ook om af te stemmen op je geestelijke wezen. Als geestelijk wezen besta je als onbegrensd Bewustzijn , buiten vergankelijkheid, buiten afgescheidenheid en dualiteit, buiten dimensies van ruimte en tijd in een Eeuwigdurend Nu.

Omdat het voeden van je zowel je fysieke, als astrale en etherlichaam met liefdevolle waardering met behulp van de Volle Maan moeiteloos gaat, zou je dat morgen als een doelbewuste oefening kunnen doen.

Het oefenen van waardering

We hebben zowel vernietigende als opbouwende krachten in ons en buiten ons Net zoveel goedheid als slechtheid. Als het licht in ons en buiten ons toeneemt, wordt ook de schaduw groter. We kunnen een fysieke werkelijkheid immers alleen via dualiteiten ervaren. Door geen weerstand meer te bieden alles-wat-is en alles zonder uitzondering te waarderen precies- zoals – het is , kom je zelf ook in de geestelijke gesteldheid van het Zonnewezen van de Christus waarin je moeiteloos en onvoorwaardelijk lief hebt.

Als je wilt kun je morgen de kracht van de Volle Maan benutten om bewust elke invloed op je fysiek-emotionele systeem te gaan waarderen en de waardering uit te breiden . Wellicht In het bijzonder de invloed van het coronavirus op je eigen emotionele systeem en hoe je de huidige sociaal- maatschappelijke werkelijkheid ervaart en beoordeelt.

Je zult daarbij de kosmische ondersteuning vinden om het proces moeiteloos te laten verlopen. Zoek een rustig plekje en een comfortabele houding:

1. Adem een paar keer diep in en uit vanuit je buik en blijf de buikademhaling toepassen

2. Richt je aandacht op iets op iemand waar je kritiek op hebt

3. Merk elk onderdeel op wat je daar niet aan bevalt

4. Waardeer dit onderdeel

5. Waardeer het nog een beetje meer

6. Intensiveer je waardering nog wat verder

7. Intensiveer je waardering nog meer tot je voelt dat dit onderdeel licht wordt

Ga door tot jouw wezen is doortrokken van Liefde en Licht.

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 13 maart '21

Nieuwe maan antroposofie

Zaterdag 13 maart is het om 11.22 uur Nieuwe Maan. De Maan staat dan vanaf de Aarde gezien in dezelfde richting als de Zon. De Maan is dan niet te zien, maar omdat het zo donker is de sterren des te meer! Als het onbewolkt zou zijn en je zoekt een plek op met weinig of geen kunstlicht, dan kun je ten volle genieten van de magie van de sterrenhemel. Elke Nieuwe Maan draagt de kosmische energie in zich voor een nieuw begin.

Het veranderlijke van het beeld van de Maan: steeds wat groter, dan weer kleiner en steeds op een andere plek aan de hemel herinnert je er aan dat het leven gekenmerkt wordt door verandering. De natuur buiten onze levensvorm verandert en de levensvorm waarin ons Bewustzijn woont ook. We kunnen groeien in wijsheid, ballast loslaten en iedere maand weer opnieuw beginnen.

Verder lezen

Opmaat lente Equinox

Deze Nieuwe Maan vormt de opmaat voor de Lente equinox. Nu de evolutie van het brein – de intellectuele modus van bewustzijn- gereed is, komt er weer ruimte om de spirituele modi van Bewustzijn te ervaren. Daarbij kan het behulpzaam zijn om je te oriënteren op hoe de Natuurvolkeren dat in vroegere tijden deden en hoe dat in esoterische , mystieke stromingen nog steeds wordt gedaan. Bij de Natuurvolkeren werden de Lentefeesten vanaf deze Nieuwe Maan gevierd met een hoogtepunt op de Lente equinox op 20 maart en een afsluiting bij Volle Maan, die dit jaar op 28 maart zal zijn.

Een feest van Nieuwe Maan tot Volle Maan vol rituelen om Moeder Aarde te eren en al haar wateren te danken.

Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn ankerpunten. Ze geven ons de gelegenheid om te ervaren en bewust en genietend van de ene fase in de andere te glijden. Rituelen zijn een fascinerend middel om bijzondere gebeurtenissen boven het alledaagse uit te tillen en het geschenk van het leven intens en volledig te ervaren.

Spirituele modi van bewustzijn

Omdat het menselijk brein in de tijd van de Natuurvolkeren nog niet zo ver was geëvolueerd en minder dominant om de aandacht vroeg, was de informatie uit de intuïtieve en heldervoelende modus van bewustzijn moeiteloos toegankelijk en dat gaf mensen de ervaring van krachten uit de Hemelse Rijken en de Rijken van de Natuurwezens. Vanuit de behoefte om de onzichtbare krachten te personifiëren gaven ze er namen aan en werden ze uitgebeeld met fysieke vormen . De hemel was een belangrijk oriëntatiepunt en het lag voor de hand om de soorten energie te vernoemen naar sterrenbeeld of planeet die op dat moment zichtbaar was. Zo ontstond de kosmologie en astrologie. Of men zag in een bepaald soort energie een hemels wezen. Zo ontstond de angelogie.

De invloed van deze onzichtbare energieën op je levensvorm is er altijd, maar er zijn tijdstippen waarop ze sterker zijn en makkelijker toegankelijker voor je Bewustzijn, zoals bij Volle Maan en Nieuwe Maan en tijdens de Zonnewenden.

Kiemkracht

De Natuurvolkeren deden het, leven en werken volgens het ritme van de Maan. Planten kiemen beter, worden sterker en dragen meer vruchten of bloemen als je rekening houdt met de maanstanden. Groenten en fruit zijn langer houdbaar als je oogst op ‘gunstige dagen’.

De kiemkracht speelt zich bij deze Nieuwe Maan nog voor een groot deel onder de Aarde af , wetend wanneer het de tijd is om de groei naar buiten toe door te zetten. Zo lieflijk weergegeven in het prentenboek over de wortelkindjes, die als kleutertjes afgebeeld worden. ’s Winters slapen zij onder de grond. Als de lente nadert maakt Moeder Aarde hen wakker om zich aan te kleden en gaan zij samen met het gras, de bloemen, de kevers en de torren naar boven.

Het is een spannende overgangsperiode. We verwachten dat bepaalde planten weer op dezelfde plek terug zullen keren, maar het kan ook zijn dat een plant niet meer levensvatbaar is en dat de wind of de vogeltjes er andere zaadjes hebben gestrooid die daar straks op zullen komen. Vergelijkbaar met de spannende overgangsperiode waarin we nu leven. De invloed van de kosmische energie van Saturnus en Jupiter in Waterman maakt van het jaar 2021 een overgang naar een nieuwe cultuurperiode. Het gaat om een inwijding in een nieuw soort beschaving. Een beschaving waarin economische groei, winst en kwantiteit niet meer de boventoon voert, maar die gebaseerd op een levend besef van de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

Zon en nieuwe maan in Vissen, Venus en Neptunus

Met Nieuwe Maan staan Zon en Maan altijd naast elkaar in hetzelfde Sterrenbeeld. Een optimale gelegenheid om gewaar te zijn hoe deze kosmische energie voelt. Vandaag , zaterdag en zondag staan ze samen in Vissen en ook Venus en Neptunus staan in dit teken.

Deze kosmische Vissen energie maakt je gevoelig voor de goddelijke scheppingskracht die in je mystieke hart verborgen ligt. Zoals in de buitenwereld planten bijna boven de grond komen en knoppen op het punt staan zich te openen , maakt deze energie je gevoelig voor de essentie van het leven. Voor zielservaringen van liefde, harmonie en schoonheid. De impuls om de scheppingskracht aan te wenden voor zowel je eigen heil als het heil van alle mensen en de schepping als geheel.

De heldervoelendheid van Neptunus in eigen teken brengt je ook op het spoor van universele wijsheid. Het heldervoelen kan in deze dagen tot de hoogste bloei worden gebracht. Als het brein rustig is kun je je je aandacht naar verleden, heden of toekomst sturen om informatie te krijgen over een werkelijkheid. Het IK in astrale vorm communiceert echter eerder in symbolen dan in letterlijke beelden of denkbeelden en het is de kunst om deze symbolen invoelend betekenis te geven

Dit zijn ook drie dagen waar de kosmische energie van Venus je zal uitnodigen om je creatief en fijnzinnig te uiten. De energie stimuleert je liefde voor het leven en helpt je de inspiratie te uiten op een kunstzinnige manier.

Mededogen in- en uit ademen

De kosmische liefdeskracht stimuleert om mededogen in en uit te ademen . Dit tilt het leed dat mensen ervaren zachtjes en teder op , want ze worden getroost door de uitademing van compassie. Van dit liefdevolle mededogen gaat een geneeskrachtige werking uit.

Je wordt daarbij geholpen door de plantenwereld. De bomen en de planten vangen de afvalstoffen op die wij uitademen en schenken ons de zuurstof voor weer nieuwe adem. Elke dag weer, wat voor leed zich ook voordoet, wat er ook gebeurt. De plantenwereld omringt ons ook met prachtige groene kleuren die genezend werken in onze ziel.

Omdat het voeden van je etherlichaam met mededogen nu bijna vanzelf gaat, zou je dat als een doelbewuste oefening kunnen doen .

Steeds als je je even wat ergert of irriteert aan iemand richt je je aandacht op die persoon en zeg je zachtjes in je zelf:

“NET ALS IK, heeft deze persoon verdriet, eenzaamheid en wanhoop gekend”

“NET ALS IK , leert deze persoon van het leven. “

Evenwicht

De natuur zoekt altijd naar een evenwicht, als er ergens teveel muizen komen neemt meteen ook de populatie uilen toe.

Alles wat je denkt, zegt en doet verspreidt een energetische trilling. Elke trilling veroorzaakt een reactie die erop gericht is een nieuw evenwicht te vinden.

De crisis die we nu wereldwijd doormaken, laat zien hoe de natuur reageert op destructieve behandeling. Zoals luchtvervuiling, waterverontreiniging en landvergiftiging. Overbevolking , overmatig delven en exploiteren van gas, olie en metalen, ontbossing en overbevissing. Tegelijkertijd wordt ook het immuunsysteem van het menselijk fysieke lichaam verzwakt door het gebruik van pesticiden, herbiciden, insecticiden, medicijnen, conserveringsmiddelen, kunstmatige geur- kleur- en smaakstoffen en ongezond voedsel.

Om het evenwicht te herstellen zijn de natuurlijke vijanden van de mens actief geworden. Virussen muteren veel sneller dan mensen kunnen veranderen. Daar zitten we nog wel een poosje aan vast, tot we weer in harmonie leven met de natuur. Dankzij het feedbackmechanisme van de natuur krijgen we de kans om ons gedrag aan te passen en ons af te stemmen op haar tijdloze wetten.

Zo stuurt de natuur ons in de richting van minder bewegingsvrijheid. Dat is ook behulpzaam om de aandacht meer te richten op je binnenwereld, op de meer subtiele modi van bewustzijn en zielservaringen.

Innerlijke vrede

Deze drie dagen kun je optimaal gebruik maken van de het verzoenend aspect van de Vissen energie. Je kunt je astraal lichaam er volop mee voeden.

Is er iets dat je afwijst? Richt er je aandacht op; adem diep in, in je buik en waardeer het. Intensiveer je waardering nog een stukje meer. Ga zo ver mogelijk in je waardering , tot je voelt dat je het maximum hebt bereikt. Zo schuif je de aangeboren emotie Liefde weer op de voorgrond, het vermogen om van het leven te houden precies zoals het is. Daarmee verdwijnt de innerlijke strijd tussen weerstand en verlangen. Als er geen oordeel meer verschijnt, wordt je geest vervuld van een gelukzaligheid die nooit meer verdwijnt… Je oorspronkelijke gezicht.

Geschreven door: Christina van Stroe

Volle maan 27 februari '21

Volle maanOp zaterdag 27 februari is de Maan vol om 9.18 uur. Als ze om 18.23 uur opkomt kun je tot zondagmorgen 8.25 uur van haar stralende aanwezigheid genieten!

De Maan is letterlijk een geschenk uit de hemel. Zonder de Maan zou de aardas niet stabiel zijn en voortdurend kantelen. Mensen en dieren zouden het dan niet lang uithouden. De Maan oefent invloed uit op de getijden van eb en vloed, op de groei van planten en op het emotionele systeem van mens en dier.

Het licht van de volle Maan is heel geschikt om levensvormen op te laden met hernieuwde energie. Als je daar gebruik van wilt maken, neem dan een maanbad. Leg ’s nachts je stenen buiten en een glazen kan met water. Drink de volgende dag het opgeladen water en geef het aan je planten en dieren binnenshuis. Voel hoe het voelt hoe energiek en blij je levensvorm er van wordt als je van dit water kleine slokjes neemt.

Verder lezen

Zon in vissen en volle Maan in Maagd

Met volle Maan is er altijd een energetisch veld van tegenpolen. De Zon staat sinds de 19e tot het Lentepunt op 20 maart in het sterrenbeeld Vissen. Een kosmische energie die -vaak nog onzichtbaar- de lente voorbereidt. Onder de grond zijn zaden aan het ontkiemen. De Wortelkindjes zijn hun kleding aan het maken onder leiding van moeder Aarde en met hulp van elfjes. Aan struiken en bomen bereiden beginselen zich voor om knoppen te worden. De magie van het ontstaan van het nieuwe, dat zich nog voor een groot deel onzichtbaar afspeelt. De blauwdruk hoe iets zich zal ontwikkelen is al aanwezig in het aller, allerkleinste beginsel. Nooit groeit uit een zaadje van een papaver een Oost-Indische kers.

In psychologisch opzicht heeft deze energie een heldervoelende en invoelende uitwerking, zoekend naar het onzichtbare, reikend naar het mystieke onbekende, helder voelend wat de aard en de oorsprong van het leven is.

Tot en met zondag staat de Maan in het aardse, analytische, dienstbare en praktische teken Maagd dat juist een grote behoefte heeft aan mentaal begrip. Met de volle Maan in Maagd bloei je op  als je een ander kunt helpen of ondersteunen. Vooral op het gebied van ziekte en gezondheid. Deze maanstand brengt je een gevoel van innerlijke emotionele veiligheid en zekerheid juist als je dienstbaar bent aan anderen. Dat is deze dagen dus boffen voor de mensen die wat aandacht en zorg kunnen gebruiken, want Zon in Vissen voelt feilloos aan wie daar voor in aanmerking komt. Neem er gerust ruim de tijd voor om te helpen en te ondersteunen, want je zult er energie van krijgen in plaats van dat het je energie kost.

Overgang naar een nieuwe cultuurperiode

De invloed van de kosmische energie van Saturnus en Jupiter in Waterman maakt van het jaar 2021 een overgang naar een nieuwe cultuurperiode. Het gaat om een inwijding in een nieuw soort beschaving. Een beschaving waarin economische groei , winst en kwantiteit niet meer de boventoon voert, maar die gebaseerd op een levend besef van de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

Het permanente vierkantaspect tussen Saturnus en Uranus zorgt tegelijkertijd ook voor een spanningsveld tussen het oude en het nieuwe. Omdat het steeds gaat om conjuncties met de ene en vierkanten met de andere pool, wijst dit op conflicten met betrekking tot meningsvorming , informatie-uitwisseling en besluitvorming. Het spanningsveld kan gemakkelijk gevoelens van onrust en verzet met zich meebrengen. Er zullen echter ook momenten zijn waarop we ervaren dat er vooruitgang is, momenten waarop een licht aan de horizon verschijnt, verrassende nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden en oplossingen binnen handbereik komen.

Aanpassingsvermogen

Om iets fundamenteel nieuws in ons leven toe te durven laten hebben we aanpassingsvermogen nodig. Sociaal-maatschappelijke veranderingen kunnen immers heel stressvol zijn, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als materieel niveau . Liefde voor de schepping en schepsels in al haar verschijningsvormen. Moed, geduld, flexibiliteit en vertrouwen om het oude los te kunnen laten en het onbekende te verwelkomen.

Evenwicht

Aardse werkelijkheden worden voortdurend in beweging en verandering gehouden volgens het kosmisch plan, terwijl tegelijkertijd het evenwicht wordt behouden. 27 februari is het één jaar geleden dat bekend werd dat het coronavirus Nederland bereikte.

De natuur zoekt altijd naar een evenwicht. Als er ergens teveel muizen komen neemt ook de populatie uilen toe. Er zijn nu meer mensen op deze planeet dan de natuur blijkbaar verwerken kan en de natuurlijke vijanden van de mens zijn actief geworden. Omdat virussen veel sneller kunnen muteren dan mensen kunnen veranderen zitten we nog wel een poosje aan ze vast, tot we weer in harmonie leven met de Natuur.

Ook in je gewaarwordingsziel word je voortdurend innerlijk bewogen in reactie op gedachten, emoties en fysieke sensaties. Je gewaarwordingsziel is super beweeglijk en volledig toegerust om als een duikelaartje altijd weer haar evenwicht te vinden.

Net als bij spelen met een duikelaartje, kun je er zelf voor kiezen of je de uitslaande beweging zo groot of zo klein mogelijk wilt houden. Oordelen zijn gedachten die de uitslaande beweging van het innerlijk duikelaartje groter maken, zodat het langer duurt voordat een nieuw evenwicht wordt gevonden. Oordelen maken dat je ofwel naar standpunten, dingen, gebeurtenissen en mensen gaat verlangen die je als positief beoordeelt. Ofwel weerstand gaat voelen tegen standpunten, dingen, gebeurtenissen en mensen die je negatief beoordeelt. Je gedachtewereld wordt dan zo druk en onrustig door de strijd tussen weerstand en verlangen , dat je afgesneden raakt van subtielere bewustzijnsniveaus.

Met babyogen kijken

Met deze volle Maan is tegengestelde krachtenveld behulpzaam om te oefenen met het laten varen van automatische oordelen. De gewoonte om het denken toe te staan om automatisch te oordelen kun je moeiteloos afleren net zo als je de gewoonte in de loop van je leven hebt aangeleerd. Je neemt waar wanneer het denken automatisch met een oordeel komt, maar je laat het oordeel weer weg drijven als een wolkje in de lucht of een bootje op de zee. Dan kun je weer met babyogen naar het bestaan kijken en het ervaren precies zoals het is. Dan kunnen dualiteiten naast elkaar bestaan zonder weerstand op te roepen en kun je elke creatie moeiteloos ervaren. Elke creatie die je hebt ervaren lost vanzelf weer op, zodat je kunt leven in het Nu.

Het innerlijk besluit af te zien van oordelen, brengt vanzelf een compassievolle houding en een innerlijk gevoel van vrede met zich mee. Je komt dan voorbij het lijden en gaat een onbeschrijflijke innerlijke stilte, vreugde en vrede ervaren die zijn uitstraling heeft op de hele kosmos.

Stil, wees stil op zilv’ren voeten

De energie van de komende twee dagen met Zon in Vissen en de volle Maan in Maagd is heel behulpzaam om je gedachtewereld niet langer te voeden en koesteren met aandacht . In deze dagen zal het je goed afgaan om af te stemmen op dat zachte innerlijke weten, dat je vertelt over wat echt is en waar.

Je heldervoelendheid bevrijdt je denken uit haar neiging om zich vast te bijten in standpunten, zodat het gevoed kan worden met inspirerende gezichtspunten die veelomvattender zijn dan logica –

Voel je Beschermengel op je schouder.

Voel de oerkrachten van de Archai. Ze zijn zowel drager van keerpunten in het individuele bewustzijn als in evolutionaire processen die leiden naar nieuwe cultuurperioden op aarde.

Voel dat Liefde de energie is waarmee de schepping is gemaakt en dat jij uit Liefde bestaat.

Niets is een groter obstakel op weg naar Liefde dan de idee wat liefde is.

Je zult volmaakt stil moeten zijn, je nergens aan vastklampen, niet wetend zijn…

In die diepe onwetendheid openbaart Liefde zich aan je.

Laat geen steen ongezien,

geen Liefde verloren gaan…

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 11 februari '21

Nieuwe maanOp donderdag 11 februari is het om 20.07 uur Nieuwe Maan. Bij Nieuwe Maan staat de Maan precies tussen de Aarde en de Zon in en kan vanaf de Aarde alleen de schaduwkant waar genomen worden. In de diep donkere nacht kun je optimaal genieten van de sterrenhemel als het niet bewolkt is.

In deze dagen van vrieskou vindt een selectie plaats in wat levensvatbaar is en wat niet. Ook in jou zullen “vroegelingen” sterk moeten zijn om te overleven, om uit te groeien tot inzicht en wijsheid en te transformeren in je oorspronkelijk gezicht. Jouw unieke eigenheid: IK BEN IK zonder aangenomen en afgewezen identiteiten.

Verder lezen

Zon en Maan in Waterman

Met Nieuwe Maan staan Zon en Maan altijd in hetzelfde teken. Dit keer staan ze t/m vrijdag samen in Waterman. Omdat Mercurius, Venus, Jupiter en Saturnus daar ook staan, zijn dit uitzonderlijk krachtige dagen om de goddelijke vonk in je eigen hart te ervaren Je kunt nu goed voelen hoe de kosmos geladen is met een energie, die stimuleert en inspireert tot vernieuwing en verandering.

De Waterman energie vraagt om nieuwe normen en waarden. Denkbeelden op het gebied van sociaal- maatschappelijke veranderingen die leiden naar meer vrijheid, gelijkheid en vriendschap krijgen een grote stimulans. Gevoel en verstand kunnen met deze energie samen werken op het gebied van idealen over een meer rechtvaardige samenleving en een zorgvuldig beheer van Moeder Aarde. Mercurius energie zorgt er voor dat mensen gemakkelijker dan anders vernieuwende denkbeelden uit kunnen wisselen.

De energie is beide dagen harmonieus, een goede gelegenheid om samen te werken aan een nieuwe sociaal-maatschappelijke werkelijkheid. Venus en Jupiter in Waterman brengen bovendien energie die het gemakkelijk maakt om te vertrouwen , zowel op jezelf als anderen en op een goede afloop van alle veranderingen.

Misstanden worden aan het licht gebracht

De energie van Saturnus en Jupiter in Waterman blijft er voor zorgen dat misstanden steeds verder en dieper aan het licht worden gebracht . Misstanden binnen het economische systeem; machtsmisbruik; seksueel misbruik ; misbruik van dieren; de ecologische ramp die gaande is; het beschamende verschil tussen arm en rijk, de mensonterende situatie van vluchtelingen; het aanpakken van conflicten met steeds meer geweld… Alles wordt ervaren, gevoeld hoe het voelt, alles komt nu boven, niets kan meer bedekt worden.

Om een hoger doel te bereiken biedt de energie van Saturnus gelegenheid voor een politiek klimaat, waarin individuele vrijheden waar nodig aan banden worden gelegd. Tot en met januari volgend jaar blijft dit een rol spelen. Als Saturnus op 17 februari een vierkant aspect maakt met Uranus kan dit spanningsveld conflicten uitlokken i.v.m. de vrijheidsbeperkingen. Het spanningsveld biedt echter ook een basis voor uitvindingen en ontwikkelingen die verrassend en volstrekt nieuw en origineel zijn.

De overgang naar het watermantijdperk

Deze vernieuwende kracht is al langer op sociaal-maatschappelijk niveau waarneembaar en vanaf begin vorig jaar is het proces in een stroomversnelling gekomen. Elke tijdperk van ruim tweeduizend jaar komt de Aarde onder invloed van een ander sterrenbeeld en de bijbehorende energie. Iedere keer worden we daardoor als mensheid geïnspireerd. Dat we de overgang aan het maken zijn naar het Watermantijdperk van vrijheid, gelijkheid en vriendschap is goed te zien aan verschijnselen waarin gevestigde waarden en geloofssystemen lijnrecht komen te staan tegenover denkbeelden over een volledig nieuwe aanpak. Denkbeelden over een groen bewustzijn en maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen. Het verschijnsel van internet dat nooit een eigenaar heeft gekend , als fysieke voorloper van het geestelijke Waterman-besef dat we allen verbonden zijn. Over de komst van de sociale media waardoor iedereen met elkaar contact kan maken en de vriendschap in de wereld toe kan nemen. Het verschijnsel dat materie op de achtergrond raakt. Producten worden steeds kleiner en compacter, fysieke kabels worden vervangen door draadloze verbindingen, data worden opgeslagen in `the cloud`.

Sluiers worden ijler

⭐ De evolutie van het brein is afgerond en de intellectuele modus hoeft niet meer op de voorgrond te staan . We bevinden ons in een overgangstijd van het intellectuele naar het spirituele bewustzijn.

⭐ De sluier tussen de modi van bewustzijn wordt ijler. Daardoor kan bewustzijn weer contact maken met de meer subtiele modi van bewustzijn: de modus van verbeelden, observeren, creëren, intuïtie en heldervoelendheid.

⭐ De sluier tussen de breinstructuren van ruimte en tijd en tussen het Eeuwigdurend Nu wordt ijler. Daardoor wordt de informatie steeds meer toegankelijk die in deze kroniek opgeslagen ligt over verleden, heden en toekomst.

⭐ De sluier tussen het ego-ik en de ziel van je werkelijke Zelf wordt ijler. Daardoor komen we steeds meer in contact met wie we werkelijk zijn: een goddelijk wezen dat een eigen universum mag en kan creëren en alles in huis heeft om in liefde, harmonie en schoonheid samen te leven met alles-wat-is.

Wil je de energie benutten?

Zoek dan bij voorbeeld bij Nieuwe Maan of bij het verschijnen van het eerste zilveren maansikkeltje een rustig plekje. Alleen of met een metgezel. Kies een sprookje, mythe of legende uit een boek.

Een verhaal dat gaat over dappere helden en heldinnen met een warm en toegewijd hart die strijden tegen zelfzuchtige , hebzuchtige en gemakzuchtige bewakers van starre denkbeelden en bezit.

Een sprookje, mythe of legende om taaie innerlijke, intermenselijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken en conflicten op een hoger bewustzijnsniveau te brengen en jezelf of elkaar te inspireren hoe ze te hanteren…

Lees jezelf of elkaar er hardop uit voor.

Zegen elkaar en de weg die voor je ligt.

Geschreven door: Christina van Stroe