Lentepoets – Week 5

Thema voor 10 t/m 16 maart 2023

Duurzaamheid

Duurzaamheid LenteschoonmaakIn deze vierde zuiveringsweek gaan we aan de slag met duurzaamheid. De eerste associatie met duurzaamheid is het werken aan een duurzame wereld waarin de mens ervoor zorgt dat de aarde niet wordt uitgeput. Maar er is meer.

Om aandacht te besteden aan duurzaamheid is er een evenwicht nodig in geven en nemen. Streven naar dat evenwicht vraagt om verbondenheid. Daarmee is duurzaamheid meer dan een gezonde verhouding met de planeet. Duurzaam leven is een levensstijl die inhoudt dat je belang hecht aan meer dan je eigen belangen en een quick fix.

Dat geldt natuurlijk voor een duurzame, gezondmakende relatie met de aarde. Want pas als we ons verbonden voelen met de aarde, kunnen we luisteren naar haar stem. Maar duurzaamheid gaat ook over elke andere verbinding die we aangaan in het leven. Verbindingen met anderen, zoals met je partner, je kind of in een vriendschap. Maar ook een duurzame relatie aangaan met jezelf vraagt om werkelijke verbondenheid met wie jij bent en wat je nodig hebt. Zorgen voor jezelf en zorgen voor anderen is een boeiend spanningsveld van geven en nemen - want wat heb ik nodig en wat heeft de ander nodig zodat we in duurzame verbondenheid samen kunnen gaan?

Je kunt deze zondag aan de slag gaan met de volgende vragen:

Hoe verbonden ben ik met de aarde? Geef ik net zoveel aan de aarde als ik van haar neem? Op welke vlakken streef ik een duurzame levensstijl na?
Ben ik in staat duurzame relaties aan te gaan? Ben ik goed verbonden met mijzelf? Wat is voor mij belangrijk om een relatie duurzaam te laten zijn? Is er een gezond evenwicht in het zorgen voor mijzelf en het zorgen voor de ander?

Duurzaam leven

de impact top 10 duurzaamheid innerlijke lenteschoonmaakDe aarde is de woonplaats voor ons fysieke mensen dus moeten we goed voor haar zorgen. Wij zijn een onderdeel van haar en zij is een onderdeel van ons. Voor deze lenteschoonmaak ga ik je niet overspoelen met informatie over onze planeet en de meningen die daaromtrent de wereld in worden geroepen. Ik hoop je uit te dagen om te kijken op welke vlakken jij duurzamer en dus meer verbonden met de natuur kan leven. De uitkomst daarvan is niet alleen positief voor de aarde, maar ook positief voor jou.

Waar draag jij al je steentje bij aan de aarde en waar zie je nog uitdagingen? Je kan bijdragen door minder spullen te kopen, meer te repareren, tweedehands te kopen, biologisch (dynamisch) te eten, afval te reduceren en te scheiden, door minder ver te reizen en vaker op die fiets te stappen. Je kan bijdragen door minder/geen vlees te eten of zelfs zo min mogelijk dierlijke producten te consumeren, te kijken naar het gebruik van energie in je huis of door bijvoorbeeld een groene partij en bank te kiezen.

Verbondenheid met jezelf

De voorwaarde om goed te kunnen zorgen voor een ander is dat je goed zorgt voor jezelf. En dat is voor veel van ons helemaal niet zo eenvoudig. Duurzaam verbonden zijn met jezelf gaat over hechting en daar wil ik je graag iets over vertellen.

Hechting is volgens de reguliere psychologie de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of een gering aantal opvoeders en is essentieel om op te kunnen opgroeien tot een sociaal-emotioneel gezond mens. Als je vanuit antroposofisch oogpunt naar hechting kijkt, ga je nog een stapje verder. Naast de relatie met anderen is een gezonde hechting aan jezelf nodig. Een gezonde hechting aan jezelf kan je bekijken vanuit het vierledig mensbeeld.

Fysieke lijf

Fysiek lichaam antroposofieAls eerste is het fijn als je als mens 'ja' leert zeggen tegen je fysieke lijf. Het lijf waar je in woont, is je fysieke thuis dit leven. Als kind leer je de begrenzing van je eigen lichaam direct al na de geboorte kennen. Je ontwikkelt als mens het gevoel voor je lijf door de ontwikkeling van de tastzin. (Alles over de zintuigen kan je hier lezen. Hier vertel ik het je). 'Ja' zeggen tegen je lijf is ook dankbaar zijn voor dit lijf. Dankbaar voor je voeten die je overal heen brengen, dankbaar voor handen die werk kunnen verzetten en liefde kunnen geven. Dankbaar voor je buik waarin misschien een kindje mocht groeien, dankbaar voor je ogen waardoor je de wereld mag zien.

Iedereen van ons weet dat het als volwassene niet eenvoudig is om voor je hele lichaam dankbaar te zijn. Verschillende industrieën doen erg hun best je te doen geloven dat er wel iets anders moet. Dunnere buik, vollere haren, langere benen, grotere borsten en een kleinere neus. We worden daar erg onzeker en niet tevreden van. In het streven naar een soort voorgekauwde perfectie, geven we daardoor veel geld uit aan sportclubs, cosmetica, kleding en zelfs plastische chirurgie. Geld kost tijd - kostbare tijd die we beter kunnen besteden aan meer verbondenheid met onszelf, onze kinderen, geliefden, dierbaren en ons leven hier op aarde. Als we ons gezonde verstand aan het werk zetten, weten we gelukkig wat wel belangrijk is. Iedereen is verschillend en juist dat maakt ons uniek. Streven naar liefde en acceptatie voor je eigen lijf is werken aan een duurzame hechting aan je fysieke jij.

Levenslichaam

Lente inspiratie vrijeschoolTen tweede is het fijn als je als mens 'ja' kan zeggen tegen je eigen leven. Het levende 'zijn' wordt gedragen door het levenslichaam. "Ik leidt niet het leven van een droomprinses, mijn broertje of mijn ouders. Nee, ik leef dit leven. Ik leef in deze tijd, in deze cultuur en met de mogelijkheden en onmogelijkheden van mijn levenslichaam." In de digitale wereld kan je wellicht meerdere levens hebben, in de reële wereld slecht één.

Om goed aan het levenslichaam te kunnen hechten moet je ook 'ja' kunnen zeggen tegen alles wat hoort bij jouw levensprocessen. 'Ja' zeggen tegen de allergieën die bij je horen, tegen je energiehuishouding, tegen de hoeveelheid prikkels die je aan kan.

De basis van de hechting aan het levenslichaam ontstaat in de eerste levensjaren en wordt gevoed door de ontwikkeling van de levenszin. In eerste instantie dragen de ouders de zorg voor het goed gedijen van deze vorm van hechting, pas vanaf de schoolgaande leeftijd kan je als mens de verantwoordelijkheid voor het levenslichaam zelf leren dragen.

Zielenlichaam

Naast een lijf en een leven heb je als mens ook eigenschappen en emoties die bij je horen. De hechting aan het zielenlichaam heeft zijn fysiologische begin in de eerste levensjaren. Het is de fase waar het kind door de ontwikkeling van de bewegingszin ontdekt wat zijn/haar mogelijkheden zijn om het leven in beweging te zetten. Wat is het directe gevolg van mijn actie en hoe beleef ik dat (wat zijn mijn gevoelens daarbij)? De eerste ontdekkingen van consternatie tot regulatie (bijvoorbeeld hoe reageer ik op stress) gebeuren al vroeg in het kinderleven. Pas vanaf de pubertijd ben je als mens psychologisch zover gehecht aan het zielenlichaam om werkelijk uit te spreken: "Zo ben ik. Op deze manier reageer ik op het leven."

Ik-organisatie

Wanneer je je als mens kan hechten aan je lijf, aan je leven en aan je eigenschappen, kan je vaststellen of je 'lekker in je vel' zit. Dat goed in je lijf zitten helpt de hechting aan je eigen individualiteit. Je kan jezelf vragen: "Wie ben ik, welke besluiten neem ik, welke keuzes zijn voor mij belangrijk en hoe kan ik die tegenover mijzelf en anderen verantwoorden?" Zo houd je jezelf bezig met wat jou tot een individu maakt. Door de hechting aan jezelf als uniek 'geestelijk' wezen kan je zeggen: "Ik ben een Ik."

Het kleine kind van rond de drie leert Ik tegen zichzelf zeggen. Pas richting de volwassenheid is de mens psychologisch in staat werkelijk vanuit beweging tot stilstand te komen en zich ervan bewust te worden 'Ik ben er altijd. Ooit als klein kind, nu als volwassen.' 'Dit ben ik en ik heb mijzelf altijd bij mij.' Het is het evenwicht vinden - het persoonlijke centrum ontdekken van voor/achter, links/rechts en boven/onder. De evenwichtszin helpt ons mensen in deze vorm van hechting. De zoektocht naar het anker in jezelf en een stevig zelfbewustzijn.

De hechting in de eerste kinderjaren legt de basis voor hoe de relatie in het verdere leven is met jezelf en hoe je relaties aan kan gaan met anderen. Veel mensen ervaren op dat gebied lichte of zwaardere problemen. Het is interessant om eens bij jezelf na te gaan hoe goed jij in die eerste kinderjaren de kans hebt gehad je duurzaam te hechten. De meeste hechtingshobbels zijn, ondanks dat het hard werken is, ook in de volwassen leeftijd op te lossen.

Geven en nemen

Een goede hechting aangaan met een ander vraagt om de gouden driehoek 'ik, jij, wij'. Als ik en als jij stevig in onszelf verankerd zijn, is het eenvoudiger om te gaan voor een duurzaam 'wij'. En gaan voor een duurzame relatie vraagt om een gezonde balans in geven en nemen. Nemen betekent goed zorgen voor jezelf, zonder dat dat ten koste gaat van de ander. Geven is goed zorgen voor een ander, zonder dat je roofbouw op jezelf pleegt.

Kan jij dat - goed zorgen voor een ander én goed zorgen voor jezelf? Ben je vooral iemand die ontvangt of juist iemand die geeft? Kun je actiever je liefde laten blijken aan de ander of moet je erop letten dat er ruimte voor jou overblijft?

Jezelf leren om een betere balans in het geven en nemen te vinden, kun je doen door eens op te schrijven waar jouw talenten liggen. Probeer ook eens te letten op wanneer je en waarom je juist ja tegen nee op iets zegt. Hoe ga je om met advies? Helpt advies jou, of maakt het je vaak onzeker? Geef je graag advies en let je dan op of dat ook gewenst is? Het is fijn om complimenten, hulp en liefde te geven. En durf ook complimenten, hulp en liefs te ontvangen als het je aangereikt wordt.

Aan de slag

Deze zondag mag je aan de slag met duurzaamheid. Overweeg het thema, kijk hoe dit thema voelt voor jou, ga erover in gesprek met anderen en kijk of je iets op papier krijgt over wat voor jou duurzaamheid is en wat wel en niet belangrijk voor je is. Wat zijn jouw overtuigingen wat betreft dit thema, waar leef jij duurzaam, wat is nog moeilijk en wat laat je (uit gemak/tijdgebrek/...) nog aan duurzame kansen liggen?
Vervolgens maak je een plan voor de komende zes dagen. Wat ga je nu werkelijk doen om meer duurzaam verbonden in het leven te staan.

Inspiratie nodig?

1. Lees je deze week actief in over thema's rondom een groenere levensstijl.

2. Begin met een testje en kijk via de website van mijnverborgenimpact.nl hoeveel aardes we nodig hebben met jouw levensstijl.

3. Wilde je vorige week beginnen aan de Minimalism Game en is dat niet gelukt, grijp dan nu je kans en begin alsnog. Zo wordt deze lenteschoonmaak geen los zand, maar maak je van alle thema's een stapeloefening. Ontspullen is in beweging zijn, iets nuttigers doen dan op je telefoon scrollen, opruimen én duurzaam bezig zijn. Ideaal toch 🙂

4. Controleer elke dag of je niet onnodig energie gebruikt (lampen/stand-by).

5. Daag jezelf deze week uit om de auto niet te gebruiken en overal heen te lopen/fietsen (of reken een maximaal aantal kilometers uit.)

6. Kijk eens in je huis of je spullen/kleding kan repareren, zodat het niet weg hoeft.

7. Scheid deze week je afval keurig en/of probeer zo min mogelijk afval te creëren.

8. Doe voor de hele week boodschappen, gooi geen etensresten weg, maar wees creatief in het eten van kliekjes.

9. Gebruik een menstruatiecup (alleen als je menstrueert natuurlijk) - Sinds ik zo'n ding gebruik ben ik niet meer 'on'gesteld, maar een maanvrouw 😉

10. Maak deze week een paar duurzame producten zoals bijenwasdoeken, afwasmiddel, wasmiddel of herbruikbare wattenschijfjes. Super leuk om te doen! Je bent creatief bezig voor jezelf en het is ook nog eens goed voor het milieu.

11. Douch maximaal 5 minuten en zet de laatste minuut de douche koud (echt een aanrader) - goed voor de aarde en gezond voor jou!

12. Koop deze week geen voorverpakt voedsel en/of koop geen eten en drinken onderweg.

13. Eet deze week geen vlees of probeer vegan recepten.

14. Ga deze week elke dag de tuin in en ga letterlijk met je handen in de aarde. Bereid een moestuintje voor, ruim op, zorg dat er genoeg plek voor groen is, zorg voor wilde bloemen voor de bijen deze zomer.

15. Doe deze week elke dag oefeningen die de twaalf zintuigen scholen. Begin bij de tastzin, levenszin, bewegingszin en de evenwichtszin en kijk hoe stevig jij verankerd bent in jezelf. Oefeningen vind je onder elk zintuig in het artikel van mij over de zintuigen.

16. Investeer deze week elke dag tijd aan een duurzame, werkelijk verbonden relatie met je partner/je kind/je ouders/een vriend(in)/iemand anders. Zoek (of bespreek) daarin de juiste balans tussen geven en nemen. Doe iets leuks samen, ga met elkaar in gesprek, speel spelletjes of werk elke dag samen aan een (duurzaam) project.

Heb je al een plan? Schrijf het op, leg het zichtbaar neer, deel het als je wil en aan de slag ermee!

Succes en een duurzame week gewenst!

Extra inspiratie

Artikeltip:  Vlees of geen vlees? Antroposofisch bekeken.

Boekentip: Het zero wast project van Jessie en Nicky Kroon

Volgtips: Voor wie nog wat digitale minuten over heeft én heel veel groene inspiratie wil opdoen, hier een paar groene bloggers: Growthinkers, ColumnsbyKari, Awkwardduckling, Kouwekleren. Heb jij nog dé tip?

Kijk hier dit korte filmpje van de aarde, die net als jij en ik een levend wezen is.