Christina van Stroe

Leven met het jaar – Wijsheid van de hemellichamen

Volle super maan 27 april '21

Volgt binnenkort

Verder lezen

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 12 april '21

Nieuwe maan antroposofieMet Nieuwe Maan is de verlichte kant van de Maan van de Aarde afgewend en zie je alleen de donkere kant. Zo’n diepdonkere nacht is altijd heel bijzonder als je een plek op kunt zoeken waar weinig tot geen kunstlicht is. De Maan is niet te zien, maar als het onbewolkt is de sterren des te meer!

In het diepe donker vloeit alles in één en kun je even de ervaring krijgen van het Eeuwig durend Nu, als de structuren van ruimte en tijd in je brein tot rust gekomen zijn. Ook de ervaring van een afgescheiden Ik kan dan even oplossen. Onder de sterrenhemel in zo’n diepdonkere nacht kun je je verbonden voelen en één met alles- wat -is.

Maancyclus als zinnebeeld

De Maancyclus wordt van oudsher gebruikt als zinnebeeld om processen te begrijpen dat alles-wat-is evolueert in cyclische bewegingen . Van Nieuwe tot Volle Maan en dan weer terug ontdek je een cyclus van toename en teruggave van energie. Zowel in de natuur, als in je eigen fysieke levensvorm. De seizoenen kunnen per continenten verschillen, maar de Maancycli zijn universele ervaringen: iedereen op Aarde ervaart ze op hetzelfde moment.

Verder lezen

Er is met Nieuwe maan geen spanning van tegengestelde energieën, omdat Zon en Maan dan naast elkaar in het zelfde teken staan. De inademing van deze kosmische energie maakt het gemakkelijk om ballast los te laten. Elke Nieuwe Maan is het eind van een cyclus en het begin van een nieuwe. Op weg naar de volgende Volle Maan kun je een nieuwe start maken. De natuur buiten onze levensvorm verandert en de levensvorm waarin ons Bewustzijn woont ook. We kunnen groeien in wijsheid, ballast loslaten en iedere maand weer opnieuw beginnen met het maken van keuzes.

Zo krijgen alle levensvormen maandelijks de kans om zich te hernieuwen. Als je daar bewust gebruik van gaat maken, kun je gaan spelen met je eigen energie en je fysieke systeem op een hoger trillingsniveau brengen.

Zodra op de vooravond het dunne sikkeltje van de Nieuwe Maan verschijnt, begint voor de Moslims de vastenmaand Ramadan.

Hooggevoeligheid

De Natuurvolkeren konden de invloed van kosmische energie nog goed voelen, omdat het denken nog niet zo ver ontwikkeld, druk en dominant was. Nu de evolutie van de intellectuele modus van Bewustzijn klaar is, komt er ook voor ons weer ruimte om de meer subtiele modi van Bewustzijn te gaan ervaren, gebruiken en integreren. Zoals het neutraal observeren, visualiseren, origineren, de intuïtie en heldervoelendheid. Hooggevoeligheid wordt weer een normale menselijke constitutie.

Zon en Maan in Ram

Bij deze Nieuwe Maan is er weinig rust, want Zon en Maan staan vandaag en morgen samen met Mercurius en Venus in het vurige, intuïtieve en impulsieve sterrenbeeld Ram. Het eerste teken van de dierenriem. De start van het nieuwe astrologische jaar.

De dagen worden langer. De vogels zijn aan het nestelen en fluiten hun lentelied. De eerste insecten zoemen weer door de lucht. De kiemkracht in zaden en de sapstroom in planten en bomen wordt sterker en sterker. Met de Zon en Nieuwe Maan in Ram kun je moeiteloos de vlam van je hart laten ontwaken, want je ademt een vurige kosmische energie in vol passie en wilskracht die nieuw leven wil creëren. Ram is een echte pionier. Je krijgt impulsen om iets nieuws te starten, spontaan initiatieven te nemen zonder er lang over na te denken.

Zee van liefde

De Zee van Liefde is met deze Nieuwe Maan extra goed voelbaar. Nooit groeit er uit een zaadje iets anders dan bedoelt. Dit liefdevol zijn en handelen is niet iets dan aangeleerd hoeft te worden. Het vermogen om alles wat bij het leven hoort te omarmen en onvoorwaardelijk lief te hebben is een aangeboren emotie. De mens heeft een ouder deel van de hersenen, een instinctief en emotioneel systeem, dat de mens deelt met de dieren en dat het limbisch systeem genoemd wordt. Dit deel van de hersenen is al bij de geboorte gereed. Het is reactief van aard: de reactie van onvoorwaardelijke liefde voor alles-wat-is gaat aan het denken vooraf.

Emoties zijn een groot geschenk van welke oneindige Schepper dan ook, om aardse ervaringen te kunnen krijgen die uit dualiteiten bestaan en waarin alles steeds weer in verandering is. Angst is behulpzaam om gevaar te vermijden. Boosheid is behulpzaam om de frustratie te verwerken die je voelt als de dingen niet gaan zoals je wilt of verwacht. Verdriet is behulpzaam om te verwerken dat alles steeds in verandering is. Dat alles dat je lief hebt, waar je waarde aan hecht of nodig denkt te hebben op een gegeven moment weer verandert of verdwijnt. Gevoelens van jaloezie zijn behulpzaam om nieuwe dingen te leren. Een klein kindje imiteert op grond van deze emotie in korte tijd geduldig en dapper allerlei moeilijke vaardigheden als lopen en praten. De aangeboren emotie van onvoorwaardelijke liefde voor alles-wat-is maakt het leven vol levenslust en vreugde.

Liefde is waar je uit bestaat.

Een nieuwe cultuurperionde

De kosmische energie van Zon en Nieuwe Maan in Ram geeft ook sterke impulsen aan de nieuwe cultuurperiode. Saturnus en Jupiter zijn met Midwinter samen in Waterman aangekomen, in het vasteland van Europa in het zesde huis. Het collectief bewuste- het massabewustzijn – zal zich onder invloed van deze kosmische energie in dit deel van de wereld vooral gaan richten op het opnieuw vorm geven van sociaal maatschappelijke structuren en wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van dienstbaarheid t.a.v. gezondheid en gezondheidszorg.

Met Saturnus in Waterman worden onderzoeksgegevens in een rationeel theoretisch model geplaatst en het handelen in een technologie. Met de intuïtie van de kosmische Waterman energie kunnen er grote wetenschappelijke uitvindingen en innovaties worden gedaan, die het oude vertrouwde op haar grondvesten zal doen schudden. Zoals de nu ontwikkelde brede mrna-vaccins waarvan verwacht wordt, dat het principe van het inspuiten van erfelijk materiaal in lichaamscellen, ook toepasbaar zal worden op tumoren en erfelijke ziekten. Een nieuw tijdperk vergelijkbaar met de start van de industriële revolutie twee eeuwen geleden, waar men b.v. de komst van de stoomtrein als een duivelse samenzwering zag met het doel de menselijkheid te vernietigen.

De kosmische invloed van de Saturnus energie in Waterman wil structuur aan brengen, alles ontmaskeren dat in sociaal-maatschappelijk opzicht niet rechtvaardig, werkzaam en duurzaam is en morele regels aanbrengen. De energie van Jupiter in Waterman stimuleert juist de impuls om in sociaal maatschappelijk opzicht geen regels meer te accepteren. Zo kunnen maatschappelijk stromingen gaan botsen en een strijdtoneel gaan vormen.

Hoe meer mensen echter in staat zullen zijn, om de mentale constructie van een Ego-ik los te laten, hoe effectiever dit spanningsveld liefdevol, creatief en constructief benut kan worden Het spanningsveld brengt inspiratie en creatiekracht om ons te leren hoe we in liefde en harmonie samen kunnen leven, in volledig begrip voor het gegeven, dat ieder mens een eigen ontwikkelingsweg door maakt; op een eigen manier leert van het leven; een karakteristieke en unieke eigenheid en wilsuiting heeft.

Reminders hoe je een Zee Liefde kan zijn

Als onvoorwaardelijke liefde is wat je wilt, kies je er voor om een Zee van Liefde te zijn. Je geeft het denken geen toestemming meer om reactief te worden en weerstand te creëren wanneer je geconfronteerd wordt met problematische mensen of situaties.

Je aanvaardt de situatie precies zoals hij is . Je laat elk oordeel dat nog automatisch in het denken op zou kunnen komen varen.

Als je bij een ander geconfronteerd wordt met een ego dat liefdeloos handelt, bedenk je dat een ego niet meer is dan een creatie van het denken. Een illusie die vecht voor haar overleving. Alles waar je heftig op reageert zit ook in jou. Het heeft niets te maken met wie die persoon is en het heeft ook niets te maken met wie jij bent. Er komt mededogen bij je op als je inziet dat iedereen lijdt aan dezelfde ziekte van het denken. Je geeft geen respons meer, geen brandstof meer aan het drama.

Zo groeit er uit je alertheid een besef van wie je werkelijk bent en wie de ander werkelijk is: geen afgescheiden ego-ik , maar Bewustzijn dat één is met al wat is en dat daarvan Gewaar is.

De overtuigingen die je bewust of onbewust hebt aangenomen, creëren een werkelijkheid die daarbij hoort. Als je je overtuigingen verandert, verandert je werkelijkheid

Bewustzijn is een Zee van Liefde en kan geen mensen in vreemdelingen of vijanden veranderen.

Geschreven door: Christina van Stroe

Volle maan 28 maart '21, Palmpasen en de stille week

Esoterisch christendom Zondag 28 maart is om 20.49 uur de Maan volledig vol. De Maan komt om 19.45 uur boven de horizon en maandagmorgen om 8.04 uur gaat ze weer onder. Je kunt dus lang genieten van een stralende ronde bol aan de sterrenhemel!

Deze Volle Maan wordt ook wel de Eimaan genoemd. De naam verwijst naar het prille leven dat nog verstopt zit achter een beschermlaagje. De jonge uitlopers, blaadjes en dieren zijn nog teer en kwetsbaar en hebben zorg en bescherming nodig. Net als het nieuwe dat je in je innerlijk hebt gezaaid.

Verder lezen

Opladen

Elke Volle Maan heeft een sterke uitwerking op ons fysieke lichaam en emotionele systeem, want door haar aantrekkingskracht op het element water verandert het magnetisch veld van de Aarde en al haar levensvormen. Zo kunnen onverwerkte emoties gemakkelijker dan anders in Bewustzijn komen. Je levensvorm waarin je woont zal het heerlijk vinden als je het een maanbad laat nemen, je stenen zullen gaan stralen als je ze een nachtje buiten legt om opgeladen te worden. Als je je drinkwater in een glazen kan in het volle maanlicht zet wint het aan kracht. Heerlijk en stimulerend om er overdag steeds een slokje van te nemen en aan je dieren en planten te geven.

Maan in Weegschaal en Zon in Ram

Tijdens elke Volle Maan staan Zon en Maan in twee tegenovergestelde tekens. Deze oppositiestand veroorzaakt een spanningsveld binnen de energetische invloed. De Zon schijnt haar licht op de Volle Maan in Weegschaal vanuit het tegenoverliggende en tegengestelde vuurteken Ram. Met deze energie kun je in de natuur zien en in je innerlijk voelen dat de vuurkracht weer is ontwaakt. Ram energie inspireert je om in actie te komen en om spontaan nieuwe dingen te ondernemen zonder er lang over na te hoeven denken. De Volle Maan staat in het luchtteken Weegschaal. Deze energie is juist een rationele en diplomatieke kracht, gericht op het bereiken en behouden van evenwicht tussen dualiteiten. Haar invloed is vooral merkbaar op het gebied van relaties. Zowel liefdes-, vriendschaps- als werkrelaties, de wijze waarop je in relatie staat met de natuur en sub(cultuur) waarin je leeft, je relatie met de materiële wereld en de onzichtbare geesteswereld.

Palmpasen en het begin van de stille week

Zondag is het ook Palmpasen. Palmpasen is een uitbundig feest, waar de binnenkomst van de Christus in Jeruzalem gevierd wordt. Juichende en stralende mensen met wapperende palmbladen, zoals ook de natuur straalt en juicht. De takken van de palmboom werden al bij de natuurvolkeren bij de lentefeesten gebruikt als symbool van de terugkerende Zon. Het is lente en de Aarde ademt uit.

Bij de beschrijving van de intocht in Jeruzalem heeft het Zonnewezen van de Christuskracht zo’n grote invloed op de omgeving, dat het volk in feestelijke beroering wordt gebracht. Toen de inwoners van Jeruzalem Jezus op een ezel zagen naderen, zagen zij in hem de koning, de afstammeling van hun grote koning David. Sinds oeroude tijden is de ezel het symbool van het fysieke lichaam als drager van de Geest, van Bewustzijn. Een ezel is weliswaar moeilijk te mennen en kan erg koppig zijn, maar hij heeft een groot uithoudingsvermogen en in moeilijk begaanbaar land kan de mens op zijn slimheid en doorzettingsvermogen vertrouwen. Franciscus van Assisi, die zon, maan, sterren, mensen en dieren beleefde als zijn broers en zusters, noemde zijn eigen lichaam: ‘Broeder Ezel’.

De liefdeskracht

Het Wezen van de liefdeskracht wordt in het christendom Christus genoemd. De Christuskracht is echter de scheppende kracht in alle godsdiensten, geloofssystemen en esoterische stromingen. Het is de energetische spil in de evolutionaire processen in Bewustzijn die zich in alle godsdiensten en spirituele en esoterische stromingen manifesteert. De centrale kracht in de menselijke evolutie die alle godsdiensten verenigt . In het esoterisch christendom werd de symbolische en mystieke betekenis behouden die de verhalen tot in de vroege middeleeuwen hadden. De kennis werd doorgegeven in zogenaamde mysteriescholen. waar mensen een intensieve weg van spirituele bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg die werd bewandeld was de terugkeer naar het ware Zelf. Dan wordt er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is.

De symbolische betekenis van het Paasfeest

In de natuur komt ieder jaar de lente vanzelf. De innerlijke betekenis van de lente van Pasen moet echter bewust ontdekt worden. De weg naar binnen begint bij Midwinter en eindigt bij Midzomer.

Het kerstverhaal is het begin van de cyclus. Het verhaal vertelt op symbolische wijze over de geboorte van het Licht in de wereld en in ons eigen hart . Het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes-Ik .

De cyclus vervolgt met het verhaal van Driekoningen, dat vertelt over de rijkdom en magie van aardse ondersteuning: de helende, ondersteunende en transformerende krachten van aardse grondstoffen. Als de Ster van Bethlehem op 6 januari stil staat boven de geboortegrot, kunnen de magische eigenschappen van wierook, mirre en goud ook door ons ontvangen worden. De drie Wijzen uit het Oosten ontmoeten in Jeruzalem ook het boze, maar zij zijn zo vervuld van lichtkracht, dat het hen niet raakt en ze het zelfs niet herkennen . Een engel moet hen daarop wijzen in een droom en dan gaan zij langs een andere weg naar hun land terug.

Bij het driedaagse feest van Carnaval krijg je gelegenheid om op symbolische wijze je aangenomen identiteiten af te leggen en te spelen met afgewezen identiteiten. Je trekt een kostuum aan dat je in het gewone leven niet draagt en ook niet wilt dragen . Een confrontatie met de ‘onderwereld’ in jezelf.

Met Aswoensdag word je voorbereid op de lijdensweg van het sterven van het ego

Het Paasverhaal vertelt over de mogelijkheid om het ego te laten sterven door hangend aan het kruis alle sensaties zonder oordeel te ervaren in innige verbondenheid en onvoorwaardelijke Liefde voor alles-wat-is. Stervend aan het ego ga je door een proces dat de dood overwint en transformeert tot een vernieuwd geestelijk lichaam . Als deze weg in je eigen innerlijk tot leven wordt gewekt kan de opstanding plaats vinden, de terugkeer naar het Ware Zelf, de Christus in jou.

De stille week

Het Paasfeest kent een beweeglijke datum, na de lente-equinox moet het eerst Volle Maan geweest zijn , want een afnemende Maan geeft sterkere kiemkracht. In de tijd van de afnemende Maan valt Pasen op de eerstvolgende zondag. Elke Volle Maan heeft een aanzienlijke invloed op natuurlijke fenomenen. De maankracht hangt samen met geboorte, met het telkens vernieuwen van het leven. Dat levenshernieuwing in het voorjaar in de menselijke natuur anders werkt dan bij planten en dieren wordt gesymboliseerd door het Paasfeest.

In de verhalen rond Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen wordt de ontwikkelingsweg van de menselijke evolutie symbolisch weergegeven. De bestemming van ieder mens is de intocht van het liefdevolle en onsterfelijke Christuswezen in het hart en de ziel van de mens.

Wat in de oude mysteriën als innerlijke beelden van de godenwereld werd beleefd, vindt nu als een menselijke fysieke gebeurtenis plaats. In de drie jaren na de doop in de Jordaan heeft het Zonnewezen van de Christuskracht zich stapsgewijze steeds inniger verbonden met het lichaam van Jezus en de onmetelijke kracht van het Zonnewezen begint ook in de omgeving merkbaar te worden. De kracht werkt in op de astraallichamen van zieken, manifesteert zich ook in het etherische gebied en bij de ‘verheerlijking op de berg’ hebben drie van de apostelen kunnen schouwen hoe de Christuskracht het lichaam van Jezus transformeert.

Opstanding

Het begrip “Opstanding” kan ook gezien worden als een beweeglijk proces, een metamorfose , een herrijzenis uit een verstarde toestand waaruit iets nieuws geboren wordt . Een symbool van het feit , dat de mens in staat is om zelfstandig en op unieke eigen wijze elke levenscrisis te overwinnen.

Het begrip “Opstanding” wordt in het Paasfeest gezien als een mysterie, dat ervaren kan worden door de mens die dieper heeft leren schouwen en de mogelijkheid ziet , dat uit het stoffelijk lichaam een doorgeestelijkt lichaam kan evolueren. De scheppende , liefdevolle en onsterfelijke Christuskracht was in de mens Jezus zo sterk , dat deze de vormkrachten van het lichaam kon bewaren door de dood heen. Deze vorm werd na de opstanding zichtbaar als een lichtgestalte, zoals ook de eerste mens een lichtgestalte was. Als Zonnewezen doortrekt de Christus energie nu de stoffelijke Aarde met licht en ieder die daar voor open staat.

Een nieuw ‘collectief’ bewustzijn

Bij het ontwikkelen van ook een nieuw collectief bewustzijn worden we kosmisch ten diepste ondersteund . Saturnus kwam vorig jaar januari in Waterman na zijn conjunctie met Pluto. Vanaf dat moment loopt Saturnus vooruit op Pluto en effent als het ware de weg tot op 23 maart 2023 ook Pluto Waterman binnen gaat. Door de grote conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter die zich verspreid over het hele jaar 2020 heeft afgespeeld zijn gemeenschapszin, gelijkheid en rechtvaardigheid steeds belangrijker thema’s aan het worden. Alles wat verborgen ligt op het gebied van machtsmisbruik, manipulatie, onrechtvaardigheid en onderdrukking komt nu aan het licht.

Zo’n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten brengt in sociaal maatschappelijk opzicht een belangrijke periode van verandering , zowel economische, politieke, financiële als sociale veranderingen. Door de deelname van Jupiter aan de conjunctie wordt extra energie aan de processen toegevoegd, veelal in de vorm van creatieve ideeën, een langetermijnvisie en een enorm potentieel aan mogelijkheden.

Voorbereiding op je eigen opstanding

Als voorbereiding op het opstandingfeest kun je als je wilt morgen bewust gebruik maken van de ondersteuning van de kosmische energetische krachten van deze Volle Maan. De vreedzame en harmoniserende Weegschaal energie en de initiatiefrijke en intuïtieve Ramenergie kan moeiteloos door werken in de kern van je ziel als je dit toestaat . De energie is heel voelbaar en ondersteunt je ook om af te stemmen op je geestelijke wezen. Als geestelijk wezen besta je als onbegrensd Bewustzijn , buiten vergankelijkheid , buiten afgescheidenheid en dualiteit , buiten dimensies van ruimte en tijd in een Eeuwigdurend Nu.

Omdat het voeden van je zowel je fysieke, als astrale en etherlichaam met liefdevolle waardering met behulp van de Volle Maan moeiteloos gaat, zou je dat morgen als een doelbewuste oefening kunnen doen.

Het oefenen van waardering

We hebben zowel vernietigende als opbouwende krachten in ons en buiten ons Net zoveel goedheid als slechtheid. Als het licht in ons en buiten ons toeneemt, wordt ook de schaduw groter. We kunnen een fysieke werkelijkheid immers alleen via dualiteiten ervaren. Door geen weerstand meer te bieden alles-wat-is en alles zonder uitzondering te waarderen precies- zoals – het is , kom je zelf ook in de geestelijke gesteldheid van het Zonnewezen van de Christus waarin je moeiteloos en onvoorwaardelijk lief hebt.

Als je wilt kun je morgen de kracht van de Volle Maan benutten om bewust elke invloed op je fysiek-emotionele systeem te gaan waarderen en de waardering uit te breiden . Wellicht In het bijzonder de invloed van het coronavirus op je eigen emotionele systeem en hoe je de huidige sociaal- maatschappelijke werkelijkheid ervaart en beoordeelt

Je zult daarbij de kosmische ondersteuning vinden om het proces moeiteloos te laten verlopen. Zoek een rustig plekje en een comfortabele houding:

1. Adem een paar keer diep in en uit vanuit je buik en blijf de buikademhaling toepassen

2. Richt je aandacht op iets op iemand waar je kritiek op hebt

3. Merk elk onderdeel op wat je daar niet aan bevalt

4. Waardeer dit onderdeel

5. Waardeer het nog een beetje meer

6. Intensiveer je waardering nog wat verder

7. Intensiveer je waardering nog meer tot je voelt dat dit onderdeel licht wordt

Ga door tot jouw wezen is doortrokken van Liefde en Licht.

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 13 maart '21

Nieuwe maan antroposofie

Zaterdag 13 maart is het om 11.22 uur Nieuwe Maan. De Maan staat dan vanaf de Aarde gezien in dezelfde richting als de Zon. De Maan is dan niet te zien, maar omdat het zo donker is de sterren des te meer! Als het onbewolkt zou zijn en je zoekt een plek op met weinig of geen kunstlicht, dan kun je ten volle genieten van de magie van de sterrenhemel. Elke Nieuwe Maan draagt de kosmische energie in zich voor een nieuw begin.

Het veranderlijke van het beeld van de Maan: steeds wat groter, dan weer kleiner en steeds op een andere plek aan de hemel herinnert je er aan dat het leven gekenmerkt wordt door verandering. De natuur buiten onze levensvorm verandert en de levensvorm waarin ons Bewustzijn woont ook. We kunnen groeien in wijsheid, ballast loslaten en iedere maand weer opnieuw beginnen.

Verder lezen

Opmaat lente Equinox

Deze Nieuwe Maan vormt de opmaat voor de Lente equinox. Nu de evolutie van het brein – de intellectuele modus van bewustzijn- gereed is, komt er weer ruimte om de spirituele modi van Bewustzijn te ervaren. Daarbij kan het behulpzaam zijn om je te oriënteren op hoe de Natuurvolkeren dat in vroegere tijden deden en hoe dat in esoterische , mystieke stromingen nog steeds wordt gedaan. Bij de Natuurvolkeren werden de Lentefeesten vanaf deze Nieuwe Maan gevierd met een hoogtepunt op de Lente equinox op 20 maart en een afsluiting bij Volle Maan, die dit jaar op 28 maart zal zijn.

Een feest van Nieuwe Maan tot Volle Maan vol rituelen om Moeder Aarde te eren en al haar wateren te danken.

Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn ankerpunten. Ze geven ons de gelegenheid om te ervaren en bewust en genietend van de ene fase in de andere te glijden. Rituelen zijn een fascinerend middel om bijzondere gebeurtenissen boven het alledaagse uit te tillen en het geschenk van het leven intens en volledig te ervaren.

Spirituele modi van bewustzijn

Omdat het menselijk brein in de tijd van de Natuurvolkeren nog niet zo ver was geëvolueerd en minder dominant om de aandacht vroeg, was de informatie uit de intuïtieve en heldervoelende modus van bewustzijn moeiteloos toegankelijk en dat gaf mensen de ervaring van krachten uit de Hemelse Rijken en de Rijken van de Natuurwezens. Vanuit de behoefte om de onzichtbare krachten te personifiëren gaven ze er namen aan en werden ze uitgebeeld met fysieke vormen . De hemel was een belangrijk oriëntatiepunt en het lag voor de hand om de soorten energie te vernoemen naar sterrenbeeld of planeet die op dat moment zichtbaar was. Zo ontstond de kosmologie en astrologie. Of men zag in een bepaald soort energie een hemels wezen. Zo ontstond de angelogie.

De invloed van deze onzichtbare energieën op je levensvorm is er altijd, maar er zijn tijdstippen waarop ze sterker zijn en makkelijker toegankelijker voor je Bewustzijn, zoals bij Volle Maan en Nieuwe Maan en tijdens de Zonnewenden.

Kiemkracht

De Natuurvolkeren deden het, leven en werken volgens het ritme van de Maan. Planten kiemen beter, worden sterker en dragen meer vruchten of bloemen als je rekening houdt met de maanstanden. Groenten en fruit zijn langer houdbaar als je oogst op ‘gunstige dagen’.

De kiemkracht speelt zich bij deze Nieuwe Maan nog voor een groot deel onder de Aarde af , wetend wanneer het de tijd is om de groei naar buiten toe door te zetten. Zo lieflijk weergegeven in het prentenboek over de wortelkindjes, die als kleutertjes afgebeeld worden. ’s Winters slapen zij onder de grond. Als de lente nadert maakt Moeder Aarde hen wakker om zich aan te kleden en gaan zij samen met het gras, de bloemen, de kevers en de torren naar boven.

Het is een spannende overgangsperiode. We verwachten dat bepaalde planten weer op dezelfde plek terug zullen keren, maar het kan ook zijn dat een plant niet meer levensvatbaar is en dat de wind of de vogeltjes er andere zaadjes hebben gestrooid die daar straks op zullen komen. Vergelijkbaar met de spannende overgangsperiode waarin we nu leven. De invloed van de kosmische energie van Saturnus en Jupiter in Waterman maakt van het jaar 2021 een overgang naar een nieuwe cultuurperiode. Het gaat om een inwijding in een nieuw soort beschaving. Een beschaving waarin economische groei, winst en kwantiteit niet meer de boventoon voert, maar die gebaseerd op een levend besef van de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

Zon en nieuwe maan in Vissen, Venus en Neptunus

Met Nieuwe Maan staan Zon en Maan altijd naast elkaar in hetzelfde Sterrenbeeld. Een optimale gelegenheid om gewaar te zijn hoe deze kosmische energie voelt. Vandaag , zaterdag en zondag staan ze samen in Vissen en ook Venus en Neptunus staan in dit teken.

Deze kosmische Vissen energie maakt je gevoelig voor de goddelijke scheppingskracht die in je mystieke hart verborgen ligt. Zoals in de buitenwereld planten bijna boven de grond komen en knoppen op het punt staan zich te openen , maakt deze energie je gevoelig voor de essentie van het leven. Voor zielservaringen van liefde, harmonie en schoonheid. De impuls om de scheppingskracht aan te wenden voor zowel je eigen heil als het heil van alle mensen en de schepping als geheel.

De heldervoelendheid van Neptunus in eigen teken brengt je ook op het spoor van universele wijsheid. Het heldervoelen kan in deze dagen tot de hoogste bloei worden gebracht. Als het brein rustig is kun je je je aandacht naar verleden, heden of toekomst sturen om informatie te krijgen over een werkelijkheid. Het IK in astrale vorm communiceert echter eerder in symbolen dan in letterlijke beelden of denkbeelden en het is de kunst om deze symbolen invoelend betekenis te geven

Dit zijn ook drie dagen waar de kosmische energie van Venus je zal uitnodigen om je creatief en fijnzinnig te uiten. De energie stimuleert je liefde voor het leven en helpt je de inspiratie te uiten op een kunstzinnige manier.

Mededogen in- en uit ademen

De kosmische liefdeskracht stimuleert om mededogen in en uit te ademen . Dit tilt het leed dat mensen ervaren zachtjes en teder op , want ze worden getroost door de uitademing van compassie. Van dit liefdevolle mededogen gaat een geneeskrachtige werking uit.

Je wordt daarbij geholpen door de plantenwereld. De bomen en de planten vangen de afvalstoffen op die wij uitademen en schenken ons de zuurstof voor weer nieuwe adem. Elke dag weer, wat voor leed zich ook voordoet, wat er ook gebeurt. De plantenwereld omringt ons ook met prachtige groene kleuren die genezend werken in onze ziel.

Omdat het voeden van je etherlichaam met mededogen nu bijna vanzelf gaat, zou je dat als een doelbewuste oefening kunnen doen .

Steeds als je je even wat ergert of irriteert aan iemand richt je je aandacht op die persoon en zeg je zachtjes in je zelf:

“NET ALS IK, heeft deze persoon verdriet, eenzaamheid en wanhoop gekend”

“NET ALS IK , leert deze persoon van het leven. “

Evenwicht

De natuur zoekt altijd naar een evenwicht, als er ergens teveel muizen komen neemt meteen ook de populatie uilen toe.

Alles wat je denkt, zegt en doet verspreidt een energetische trilling. Elke trilling veroorzaakt een reactie die erop gericht is een nieuw evenwicht te vinden.

De crisis die we nu wereldwijd doormaken, laat zien hoe de natuur reageert op destructieve behandeling. Zoals luchtvervuiling, waterverontreiniging en landvergiftiging. Overbevolking , overmatig delven en exploiteren van gas, olie en metalen, ontbossing en overbevissing. Tegelijkertijd wordt ook het immuunsysteem van het menselijk fysieke lichaam verzwakt door het gebruik van pesticiden, herbiciden, insecticiden, medicijnen, conserveringsmiddelen, kunstmatige geur- kleur- en smaakstoffen en ongezond voedsel.

Om het evenwicht te herstellen zijn de natuurlijke vijanden van de mens actief geworden. Virussen muteren veel sneller dan mensen kunnen veranderen. Daar zitten we nog wel een poosje aan vast, tot we weer in harmonie leven met de natuur. Dankzij het feedbackmechanisme van de natuur krijgen we de kans om ons gedrag aan te passen en ons af te stemmen op haar tijdloze wetten.

Zo stuurt de natuur ons in de richting van minder bewegingsvrijheid. Dat is ook behulpzaam om de aandacht meer te richten op je binnenwereld, op de meer subtiele modi van bewustzijn en zielservaringen.

Innerlijke vrede

Deze drie dagen kun je optimaal gebruik maken van de het verzoenend aspect van de Vissen energie. Je kunt je astraal lichaam er volop mee voeden.

Is er iets dat je afwijst? Richt er je aandacht op; adem diep in, in je buik en waardeer het. Intensiveer je waardering nog een stukje meer. Ga zo ver mogelijk in je waardering , tot je voelt dat je het maximum hebt bereikt. Zo schuif je de aangeboren emotie Liefde weer op de voorgrond, het vermogen om van het leven te houden precies zoals het is. Daarmee verdwijnt de innerlijke strijd tussen weerstand en verlangen. Als er geen oordeel meer verschijnt, wordt je geest vervuld van een gelukzaligheid die nooit meer verdwijnt… Je oorspronkelijke gezicht.

Geschreven door: Christina van Stroe

Volle maan 27 februari '21

Volle maanOp zaterdag 27 februari is de Maan vol om 9.18 uur. Als ze om 18.23 uur opkomt kun je tot zondagmorgen 8.25 uur van haar stralende aanwezigheid genieten!

De Maan is letterlijk een geschenk uit de hemel. Zonder de Maan zou de aardas niet stabiel zijn en voortdurend kantelen. Mensen en dieren zouden het dan niet lang uithouden. De Maan oefent invloed uit op de getijden van eb en vloed, op de groei van planten en op het emotionele systeem van mens en dier.

Het licht van de volle Maan is heel geschikt om levensvormen op te laden met hernieuwde energie. Als je daar gebruik van wilt maken, neem dan een maanbad. Leg ’s nachts je stenen buiten en een glazen kan met water. Drink de volgende dag het opgeladen water en geef het aan je planten en dieren binnenshuis. Voel hoe het voelt hoe energiek en blij je levensvorm er van wordt als je van dit water kleine slokjes neemt.

Verder lezen

Zon in vissen en volle Maan in Maagd

Met volle Maan is er altijd een energetisch veld van tegenpolen. De Zon staat sinds de 19e tot het Lentepunt op 20 maart in het sterrenbeeld Vissen. Een kosmische energie die -vaak nog onzichtbaar- de lente voorbereidt. Onder de grond zijn zaden aan het ontkiemen. De Wortelkindjes zijn hun kleding aan het maken onder leiding van moeder Aarde en met hulp van elfjes. Aan struiken en bomen bereiden beginselen zich voor om knoppen te worden. De magie van het ontstaan van het nieuwe, dat zich nog voor een groot deel onzichtbaar afspeelt. De blauwdruk hoe iets zich zal ontwikkelen is al aanwezig in het aller, allerkleinste beginsel. Nooit groeit uit een zaadje van een papaver een Oost-Indische kers.

In psychologisch opzicht heeft deze energie een heldervoelende en invoelende uitwerking, zoekend naar het onzichtbare, reikend naar het mystieke onbekende, helder voelend wat de aard en de oorsprong van het leven is.

Tot en met zondag staat de Maan in het aardse, analytische, dienstbare en praktische teken Maagd dat juist een grote behoefte heeft aan mentaal begrip. Met de volle Maan in Maagd bloei je op  als je een ander kunt helpen of ondersteunen. Vooral op het gebied van ziekte en gezondheid. Deze maanstand brengt je een gevoel van innerlijke emotionele veiligheid en zekerheid juist als je dienstbaar bent aan anderen. Dat is deze dagen dus boffen voor de mensen die wat aandacht en zorg kunnen gebruiken, want Zon in Vissen voelt feilloos aan wie daar voor in aanmerking komt. Neem er gerust ruim de tijd voor om te helpen en te ondersteunen, want je zult er energie van krijgen in plaats van dat het je energie kost.

Overgang naar een nieuwe cultuurperiode

De invloed van de kosmische energie van Saturnus en Jupiter in Waterman maakt van het jaar 2021 een overgang naar een nieuwe cultuurperiode. Het gaat om een inwijding in een nieuw soort beschaving. Een beschaving waarin economische groei , winst en kwantiteit niet meer de boventoon voert, maar die gebaseerd op een levend besef van de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

Het permanente vierkantaspect tussen Saturnus en Uranus zorgt tegelijkertijd ook voor een spanningsveld tussen het oude en het nieuwe. Omdat het steeds gaat om conjuncties met de ene en vierkanten met de andere pool, wijst dit op conflicten met betrekking tot meningsvorming , informatie-uitwisseling en besluitvorming. Het spanningsveld kan gemakkelijk gevoelens van onrust en verzet met zich meebrengen. Er zullen echter ook momenten zijn waarop we ervaren dat er vooruitgang is, momenten waarop een licht aan de horizon verschijnt, verrassende nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden en oplossingen binnen handbereik komen.

Aanpassingsvermogen

Om iets fundamenteel nieuws in ons leven toe te durven laten hebben we aanpassingsvermogen nodig. Sociaal-maatschappelijke veranderingen kunnen immers heel stressvol zijn, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als materieel niveau . Liefde voor de schepping en schepsels in al haar verschijningsvormen. Moed, geduld, flexibiliteit en vertrouwen om het oude los te kunnen laten en het onbekende te verwelkomen.

Evenwicht

Aardse werkelijkheden worden voortdurend in beweging en verandering gehouden volgens het kosmisch plan, terwijl tegelijkertijd het evenwicht wordt behouden. 27 februari is het één jaar geleden dat bekend werd dat het coronavirus Nederland bereikte.

De natuur zoekt altijd naar een evenwicht. Als er ergens teveel muizen komen neemt ook de populatie uilen toe. Er zijn nu meer mensen op deze planeet dan de natuur blijkbaar verwerken kan en de natuurlijke vijanden van de mens zijn actief geworden. Omdat virussen veel sneller kunnen muteren dan mensen kunnen veranderen zitten we nog wel een poosje aan ze vast, tot we weer in harmonie leven met de Natuur.

Ook in je gewaarwordingsziel word je voortdurend innerlijk bewogen in reactie op gedachten, emoties en fysieke sensaties. Je gewaarwordingsziel is super beweeglijk en volledig toegerust om als een duikelaartje altijd weer haar evenwicht te vinden.

Net als bij spelen met een duikelaartje, kun je er zelf voor kiezen of je de uitslaande beweging zo groot of zo klein mogelijk wilt houden. Oordelen zijn gedachten die de uitslaande beweging van het innerlijk duikelaartje groter maken, zodat het langer duurt voordat een nieuw evenwicht wordt gevonden. Oordelen maken dat je ofwel naar standpunten, dingen, gebeurtenissen en mensen gaat verlangen die je als positief beoordeelt. Ofwel weerstand gaat voelen tegen standpunten, dingen, gebeurtenissen en mensen die je negatief beoordeelt. Je gedachtewereld wordt dan zo druk en onrustig door de strijd tussen weerstand en verlangen , dat je afgesneden raakt van subtielere bewustzijnsniveaus.

Met babyogen kijken

Met deze volle Maan is tegengestelde krachtenveld behulpzaam om te oefenen met het laten varen van automatische oordelen. De gewoonte om het denken toe te staan om automatisch te oordelen kun je moeiteloos afleren net zo als je de gewoonte in de loop van je leven hebt aangeleerd. Je neemt waar wanneer het denken automatisch met een oordeel komt, maar je laat het oordeel weer weg drijven als een wolkje in de lucht of een bootje op de zee. Dan kun je weer met babyogen naar het bestaan kijken en het ervaren precies zoals het is. Dan kunnen dualiteiten naast elkaar bestaan zonder weerstand op te roepen en kun je elke creatie moeiteloos ervaren. Elke creatie die je hebt ervaren lost vanzelf weer op, zodat je kunt leven in het Nu.

Het innerlijk besluit af te zien van oordelen, brengt vanzelf een compassievolle houding en een innerlijk gevoel van vrede met zich mee. Je komt dan voorbij het lijden en gaat een onbeschrijflijke innerlijke stilte, vreugde en vrede ervaren die zijn uitstraling heeft op de hele kosmos.

Stil, wees stil op zilv’ren voeten

De energie van de komende twee dagen met Zon in Vissen en de volle Maan in Maagd is heel behulpzaam om je gedachtewereld niet langer te voeden en koesteren met aandacht . In deze dagen zal het je goed afgaan om af te stemmen op dat zachte innerlijke weten, dat je vertelt over wat echt is en waar.

Je heldervoelendheid bevrijdt je denken uit haar neiging om zich vast te bijten in standpunten, zodat het gevoed kan worden met inspirerende gezichtspunten die veelomvattender zijn dan logica –

Voel je Beschermengel op je schouder.

Voel de oerkrachten van de Archai. Ze zijn zowel drager van keerpunten in het individuele bewustzijn als in evolutionaire processen die leiden naar nieuwe cultuurperioden op aarde.

Voel dat Liefde de energie is waarmee de schepping is gemaakt en dat jij uit Liefde bestaat.

Niets is een groter obstakel op weg naar Liefde dan de idee wat liefde is.

Je zult volmaakt stil moeten zijn, je nergens aan vastklampen, niet wetend zijn…

In die diepe onwetendheid openbaart Liefde zich aan je.

Laat geen steen ongezien,

geen Liefde verloren gaan…

Geschreven door: Christina van Stroe

Aswoensdag in de esotherische traditie

Met Aswoensdag word je voorbereid op het sterven van het ego. Een ritueel van de Rooms Katholieke kerk dat ook door veel Protestantse kerken is overgenomen. Tijdens de kerkdienst van Aswoensdag worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de geestelijke een kruisje op je voorhoofd en spreekt de woorden: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven en de vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven.

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd, een tijd van vasten die loopt van Aswoensdag tot en met zaterdag 3 april. Op zondag 4 april is het Pasen. De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen en dan wordt er niet gevast. In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Jezus was veertig dagen in de woestijn om te leren duivelse verleidingen te weerstaan. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Verder lezen

Overgangsrituelen op weg naar de lichtmens

Van oudsher vieren mensen wisselingen met feest en ritueel. Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn ankerpunten. Ze geven ons de gelegenheid om te ervaren en bewust en genietend van de ene fase in de andere te glijden. Rituelen zijn een fascinerend middel om bijzondere gebeurtenissen boven het alledaagse uit te tillen en het geschenk van het leven intens en volledig te ervaren.

De esoterische, mystieke traditie gaat veel verder terug dan de tijd waarin het Christendom en de andere wereldgodsdiensten ontstonden . De traditie voert terug op de Vedische geschriften die aanvankelijk mondeling en vervolgens schriftelijk in het Sanskriet werden doorgegeven. Door alle tijden heen wordt er in deze traditie tot de mensheid slechts één boodschap overgedragen DE LICHTMENS, de opstanding van de onsterfelijke geestelijke mens met behulp van de scheppende liefdeskracht die in het innerlijk verborgen is.

Het Wezen van de liefdeskracht wordt in het Christendom Christus genoemd. De Christuskracht is echter de scheppende kracht in alle godsdiensten , geloofssystemen en esoterische stromingen .Het is de energetische spil in de evolutionaire processen in Bewustzijn die zich in alle godsdiensten en spirituele en esoterische stromingen manifesteert. De centrale kracht in de menselijke evolutie die alle godsdiensten verenigt . In het esoterisch Christendom werd de symbolische en mystieke betekenis behouden die de verhalen tot in de vroege middeleeuwen hadden . De kennis werd doorgegeven in zogenaamde mysteriescholen. waar mensen een intensieve weg van spirituele bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg die werd bewandeld was de terugkeer naar het ware Zelf. Dan wordt er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is.

De cyclus van midwinter naar midzomer

De weg naar binnen begint bij Midwinter en eindigt bij Midzomer.

HET KERSTVERHAAL is het begin van de cyclus. Het verhaal vertelt op symbolische wijze over de geboorte van het Licht in de wereld en in ons eigen hart . Het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes-Ik .

DE CYCLUS VERVOLGT MET HET VERHAAL VAN DRIE KONINGEN, dat vertelt over de rijkdom en magie van aardse ondersteuning : de helende , ondersteunende en transformerende krachten van aardse grondstoffen. Als de Ster van Bethlehem op 6 januari stil staat boven de geboortegrot, kunnen de magische eigenschappen van wierook, mirre en goud ook door ons ontvangen worden.

De drie Wijzen uit het Oosten ontmoeten in Jeruzalem ook het boze, maar zij zijn zo vervuld van lichtkracht, dat het hen niet raakt en ze het zelfs niet herkennen . Een engel moet hen daarop wijzen in een droom en dan gaan zij langs een andere weg naar hun land terug.

BIJ HET DRIEDAAGSE FEEST VAN CARNAVAL krijg je gelegenheid om op symbolische wijze je aangenomen identiteiten af te leggen en te spelen met afgewezen identiteiten. Je trekt een kostuum aan dat je in het gewone leven niet draagt en ook niet wilt dragen . Een confrontatie met de ‘onderwereld’ in jezelf. Door het dragen van maskers wordt dat element van verstoppen en vermommen nog versterkt. Een kans om het mentale verhaal van je Ego niet meer te voeden en koesteren , het verhaal dat je “iemand bent die dit en dat wel en dit en dat niet is ” Om het innerlijk verhaal van het ego te verliezen in de roes van het carnavalsfestijn.

MET ASWOENSDAG word je voorbereid op de lijdensweg van het sterven van het ego

HET PAASVERHAAL vertelt vervolgens over de mogelijkheid om het ego te laten sterven door hangend aan het kruis alle sensaties zonder oordeel te ervaren in innige verbondenheid en onvoorwaardelijke Liefde voor alles-wat-is. Stervend aan het ego ga je door een proces dat de dood overwint en transformeert tot een vernieuwd geestelijk lichaam . Als deze weg in je eigen innerlijk tot leven wordt gewekt kan de opstanding plaats vinden, de terugkeer naar het Ware Zelf, de Christus in jou.

HET VERHAAL VAN HEMELVAART vertelt vervolgens over de mogelijkheid om het in ruimte en tijd begrensde aardse Bewustzijn te laten reizen naar het onbegrensde onbelichaamde Bewustzijn in het eeuwigdurend Nu.

MET PINKSTEREN vindt tenslotte de persoonlijke verbinding met Christus plaats. De wind steekt op. Er verschijnen vurige vlammen van de Geest boven de hoofden van de leerlingen en de van Christus uitgaande Heilige Geest daalt in hen neer . De Heilige Geest is het actieve, scheppende aspect van de Christusenergie. Het is datgene wat als ‘het Woord’ de wereld heeft geschapen en haar draagt en ordent. Opnieuw vindt een diepe transformatie plaats . Als de leerlingen mensen toespreken en genezen ervaren ze dat Christus door hen heen spreekt en werkt. Bij ieder op een eigen wijze… ‘Niet ik, maar Christus in mij’

Vier het leven

Geschreven door: Christina van Stroe

Nieuwe maan 11 februari '21

Nieuwe maanOp donderdag 11 februari is het om 20.07 uur Nieuwe Maan. Bij Nieuwe Maan staat de Maan precies tussen de Aarde en de Zon in en kan vanaf de Aarde alleen de schaduwkant waar genomen worden. In de diep donkere nacht kun je optimaal genieten van de sterrenhemel als het niet bewolkt is.

In deze dagen van vrieskou vindt een selectie plaats in wat levensvatbaar is en wat niet. Ook in jou zullen “vroegelingen” sterk moeten zijn om te overleven, om uit te groeien tot inzicht en wijsheid en te transformeren in je oorspronkelijk gezicht. Jouw unieke eigenheid: IK BEN IK zonder aangenomen en afgewezen identiteiten.

Verder lezen

Zon en Maan in Waterman

Met Nieuwe Maan staan Zon en Maan altijd in hetzelfde teken. Dit keer staan ze t/m vrijdag samen in Waterman. Omdat Mercurius, Venus, Jupiter en Saturnus daar ook staan, zijn dit uitzonderlijk krachtige dagen om de goddelijke vonk in je eigen hart te ervaren Je kunt nu goed voelen hoe de kosmos geladen is met een energie, die stimuleert en inspireert tot vernieuwing en verandering.

De Waterman energie vraagt om nieuwe normen en waarden. Denkbeelden op het gebied van sociaal- maatschappelijke veranderingen die leiden naar meer vrijheid, gelijkheid en vriendschap krijgen een grote stimulans. Gevoel en verstand kunnen met deze energie samen werken op het gebied van idealen over een meer rechtvaardige samenleving en een zorgvuldig beheer van Moeder Aarde. Mercurius energie zorgt er voor dat mensen gemakkelijker dan anders vernieuwende denkbeelden uit kunnen wisselen.

De energie is beide dagen harmonieus, een goede gelegenheid om samen te werken aan een nieuwe sociaal-maatschappelijke werkelijkheid. Venus en Jupiter in Waterman brengen bovendien energie die het gemakkelijk maakt om te vertrouwen , zowel op jezelf als anderen en op een goede afloop van alle veranderingen.

Misstanden worden aan het licht gebracht

De energie van Saturnus en Jupiter in Waterman blijft er voor zorgen dat misstanden steeds verder en dieper aan het licht worden gebracht . Misstanden binnen het economische systeem; machtsmisbruik; seksueel misbruik ; misbruik van dieren; de ecologische ramp die gaande is; het beschamende verschil tussen arm en rijk, de mensonterende situatie van vluchtelingen; het aanpakken van conflicten met steeds meer geweld… Alles wordt ervaren, gevoeld hoe het voelt, alles komt nu boven, niets kan meer bedekt worden.

Om een hoger doel te bereiken biedt de energie van Saturnus gelegenheid voor een politiek klimaat, waarin individuele vrijheden waar nodig aan banden worden gelegd. Tot en met januari volgend jaar blijft dit een rol spelen. Als Saturnus op 17 februari een vierkant aspect maakt met Uranus kan dit spanningsveld conflicten uitlokken i.v.m. de vrijheidsbeperkingen. Het spanningsveld biedt echter ook een basis voor uitvindingen en ontwikkelingen die verrassend en volstrekt nieuw en origineel zijn.

De overgang naar het watermantijdperk

Deze vernieuwende kracht is al langer op sociaal-maatschappelijk niveau waarneembaar en vanaf begin vorig jaar is het proces in een stroomversnelling gekomen. Elke tijdperk van ruim tweeduizend jaar komt de Aarde onder invloed van een ander sterrenbeeld en de bijbehorende energie. Iedere keer worden we daardoor als mensheid geïnspireerd. Dat we de overgang aan het maken zijn naar het Watermantijdperk van vrijheid, gelijkheid en vriendschap is goed te zien aan verschijnselen waarin gevestigde waarden en geloofssystemen lijnrecht komen te staan tegenover denkbeelden over een volledig nieuwe aanpak. Denkbeelden over een groen bewustzijn en maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen. Het verschijnsel van internet dat nooit een eigenaar heeft gekend , als fysieke voorloper van het geestelijke Waterman-besef dat we allen verbonden zijn. Over de komst van de sociale media waardoor iedereen met elkaar contact kan maken en de vriendschap in de wereld toe kan nemen. Het verschijnsel dat materie op de achtergrond raakt. Producten worden steeds kleiner en compacter, fysieke kabels worden vervangen door draadloze verbindingen, data worden opgeslagen in `the cloud`.

Sluiers worden ijler

⭐ De evolutie van het brein is afgerond en de intellectuele modus hoeft niet meer op de voorgrond te staan . We bevinden ons in een overgangstijd van het intellectuele naar het spirituele bewustzijn.

⭐ De sluier tussen de modi van bewustzijn wordt ijler. Daardoor kan bewustzijn weer contact maken met de meer subtiele modi van bewustzijn: de modus van verbeelden, observeren, creëren, intuïtie en heldervoelendheid.

⭐ De sluier tussen de breinstructuren van ruimte en tijd en tussen het Eeuwigdurend Nu wordt ijler. Daardoor wordt de informatie steeds meer toegankelijk die in deze kroniek opgeslagen ligt over verleden, heden en toekomst.

⭐ De sluier tussen het ego-ik en de ziel van je werkelijke Zelf wordt ijler. Daardoor komen we steeds meer in contact met wie we werkelijk zijn: een goddelijk wezen dat een eigen universum mag en kan creëren en alles in huis heeft om in liefde, harmonie en schoonheid samen te leven met alles-wat-is.

Wil je de energie benutten?

Zoek dan bij voorbeeld bij Nieuwe Maan of bij het verschijnen van het eerste zilveren maansikkeltje een rustig plekje. Alleen of met een metgezel. Kies een sprookje, mythe of legende uit een boek.

Een verhaal dat gaat over dappere helden en heldinnen met een warm en toegewijd hart die strijden tegen zelfzuchtige , hebzuchtige en gemakzuchtige bewakers van starre denkbeelden en bezit.

Een sprookje, mythe of legende om taaie innerlijke, intermenselijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken en conflicten op een hoger bewustzijnsniveau te brengen en jezelf of elkaar te inspireren hoe ze te hanteren…

Lees jezelf of elkaar er hardop uit voor.

Zegen elkaar en de weg die voor je ligt.

Geschreven door: Christina van Stroe