Nacht 4 – april

Opdracht voor 23 december:

April

April Heilige NachtenNacht 4 staat ik het teken van april - de kiemmaand of eierenmaand. Als maart nog zijn staart roert en veel kou brengt, dan kan je in april echt niet meer om de uitbarstende levenskrachten heen. De energie van groei is overal voelbaar, ook in ons mensen. Het leven wordt dynamischer en kleurrijker. De maand april nodigt uit om je plek in de wereld in te nemen. Je mag naar buiten komen en gaan staan voor wie je bent en wat je de wereld te brengen hebt. We zijn allemaal een onderdeel van het grote geheel en jij hebt iets belangrijks te geven.

De naam april zou van het woord aperire kunnen afstammen, wat ‘openen’ betekent, ter aanduiding van de ontluikende natuur. Er is misschien ook een verband met het Latijnse woord apricus - ‘door de zon beschenen’.

Morgenochtend kan je in je nacht-dagboekje iets over je dromen schrijven en wellicht lukt het je om stil te staan bij de maand april. Wat gebeurde er het afgelopen jaar in deze maand, wat betekent deze maand voor jou en wat ligt er komend jaar in het verschiet? Wat ga jij dit jaar de wereld brengen?

Evenwichtszin

Ik vertel je in onderstaand audiobericht iets over de evenwichtszin. Wellicht neem je tijd om de oefening te doen voor het slapengaan.

Audiobericht:

 

Het anker in jezelf.

Je evenwicht heb je nodig om rechtop te kunnen staat en je te kunnen oriënteren in de ruimte. Voor je evenwicht heb je niet alleen je evenwichtsorgaan dat zich in de oren bevindt nodig, je ogen zijn net zo belangrijk. Als in een ruimte alles scheef is, raakt ook je evenwicht verstoord en heb je geen oriëntatie meer (wie Villa Volta in de Efteling kent, weet wat ik bedoel). Het evenwichtsorgaan ontwikkelt zich vanaf de geboorte. Een baby kan nog niet zeeziek worden. Pas als een goed gevoel voor links – recht, boven – onder en voor – achter ontwikkeld is kan het staan en lopen. Een goed ontwikkeld evenwichtsorgaan draagt bij aan een goed zelfbewustzijn en vrijheid.

Oefening: Probeer eens een keer met en een keer zonder blinddoek om op 1 been te staan en voel hoezeer je ogen helpen bij het gevoel van evenwicht.

Een ontspannen nacht gewenst! ✨
Eveline